• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

'OP DEZE WIJZE IS DE LIEFDE VAN GOD AAN ONS GEOPENBAARD: GOD ZOND ZIJN ENIGE ZOON NAAR DE WERELD OPDAT WE DOOR HEM LEVEN ZOUDEN HEBBEN' (1 JOH. 4, 9)
Trans World Dome, St. Louis

{...}

{...}

{...}

{...}

Naarmate de nieuwe evangelisatie zich ontvouwt, moet deze een speciale nadruk leggen op het gezin en de vernieuwing van het christelijk huwelijk. In hun primaire missie van het communiceren van liefde aan elkaar, van mede-scheppers met God van het menselijk leven, en van het overbrengen van de liefde van God naar hun kinderen, moeten ouders weten dat ze volledig worden ondersteund door de Kerk en door de samenleving. De nieuwe evangelisatie moet een vollediger waardering van het gezin opleveren als de primaire en meest vitale basis van de samenleving, de eerste school van sociale deugd en solidariteit. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 42 Zoals het in het gezin gaat, zo gaat het in het land!

De nieuwe evangelisatie moet ook de waarheid naar voren brengen dat "het evangelie van Gods liefde voor de mens, het evangelie van de waardigheid van de persoon en het evangelie van het leven één enkel en ondeelbaar evangelie zijn" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 2 Hoe kunnen we als gelovigen falen om in te zien dat abortus, euthanasie en geassisteerde zelfmoord een vreselijke afwijzing zijn van Gods geschenk van leven en liefde? En als gelovigen, hoe kunnen we falen om de plicht te voelen om de zieken en mensen in nood te omringen met de warmte van onze genegenheid en de steun die hen zal helpen om altijd het leven te omhelzen?

De nieuwe evangelisatie roept op tot volgelingen van Christus die onvoorwaardelijk pro-leven zijn: die in elke situatie het evangelie van het leven zal proclameren, vieren en dienen. Een teken van hoop is de toegenomen erkenning dat de waardigheid van het menselijk leven nooit mag worden weggenomen, zelfs niet in het geval van iemand die groot kwaad heeft gedaan. De moderne samenleving heeft de middelen om zichzelf te beschermen, zonder criminelen definitief de kans te ontnemen om zich te bekeren. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 27 Ik hernieuw de H. Paus Johannes Paulus II - Urbi et Orbi
Regem venturum Dominum, venite, adoremus” - Kom laten we aanbidden, de Heer die gaat komen
Voorafgaande de zegen Urbi et Orbi - Kerstmis 1998 (25 december 1998)
deed om een consensus te bereiken over het beëindigen van de doodstraf, die zowel wreed als onnodig is.

Naarmate het nieuwe millennium nadert, blijft er een nieuwe grote uitdaging voor deze gemeenschap van St. Louis, ten oosten en ten westen van de Mississippi, en niet alleen St. Louis, maar het hele land: om een einde te maken aan elke vorm van racisme, een pest die uw bisschoppen een van de meest hardnekkige en destructieve kwaden van de natie hebben genoemd.

{...}

Document

Naam: 'OP DEZE WIJZE IS DE LIEFDE VAN GOD AAN ONS GEOPENBAARD: GOD ZOND ZIJN ENIGE ZOON NAAR DE WERELD OPDAT WE DOOR HEM LEVEN ZOUDEN HEBBEN' (1 JOH. 4, 9)
Trans World Dome, St. Louis
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 27 januari 1999
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test