• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Eucharistieviering, waaronder de bisschop in concelebratie met zijn priesters het heilig Chrisma consacreert en de andere oliën zegent, is een uitdrukking van de gemeenschap van de priesters met hun eigen bisschop in één en hetzelfde priesterschap en dienstwerk van Christus. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 7 Voor deze Eucharistieviering moeten priesters uit de verschillende streken van het bisdom worden uitgenodigd om met de bisschop te concelebreren en bij de wijding van het Chrisma getuigen en medewerkers te zijn zoals zij in hun dagelijkse ambtsvervulling zijn helpers en raadgevers zijn.

Ook de gelovigen moeten dringend worden uitgenodigd om aan deze viering deel te nemen en hierin het Sacrament van de Eucharistie te ontvangen. De traditionele dag voor de Eucharistieviering van de Chrismawijding is donderdag in de Goede Week. Maar als op die dag clerus en volk niet zo gemakkelijk met de bisschop bijeen kunnen komen, kan men deze viering vervroegen naar een andere dag, maar kort vóór Pasen. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 275 Het nieuwe Chrisma en de nieuwe olie van de geloofsleerlingen moeten immers gebruikt worden bij de viering van de Initiatiesacramenten in de Paasnacht.

Vanwege haar betekenis voor het leven van het bisdom kan er slechts één Eucharistieviering van de Chrismawijding zijn; deze viering zal plaats hebben in de kathedraal ofwel, om pastorale redenen, in een andere, bij voorkeur belangrijke kerk. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 sept 1984), 276

De ontvangst van de heilige oliën in de afzonderlijke parochies kan plaats vinden vóór de viering van de avondmis van Witte Donderdag ofwel op een ander gunstig tijdstip. Dit zal bijdragen tot het onderricht van gelovigen omtrent het gebruik en de uitwerking van de heilige oliën en van het Chrisma in het leven van de Christenen.

Document

Naam: PASCHALIS SOLLEMNITATIS
De voorbereiding en viering van het Paasfeest - Rondzendbrief
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Paulus Augustinus Kardinaal Mayer o.s.b.
Datum: 16 januari 1988
Copyrights: © 2008, Liturgische Documentatie - NRL, Zeist
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test