• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In het licht van dit alles heb ik besloten een Jaar van het Geloof af te kondigen. Dit zal op 11 oktober 2012 beginnen op de vijftigste verjaardag van de opening van het Tweede Vaticaans Concilie en eindigen op het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal, 24 november 2013. Op 11 oktober 2012 zal het ook twintig jaar geleden zijn dat de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
werd gepubliceerd, een tekst die door mijn voorganger, de zalige paus Johannes Paulus II, werd gepromulgeerd Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Constitutie, Publicatie Katechismus van de Katholieke Kerk, Fidei Depositum (11 okt 1992) met als doel voor alle gelovigen de kracht en de schoonheid van het geloof te belichten. Om dit Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, een authentieke vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie, werd gevraagd door de buitengewone Bisschoppensynode van 1985 als een instrument ten dienste van de catechese Vgl. Bisschoppensynodes, In Gods Woord viert de Kerk de mysteries van Christus voor het heil van de wereld - Eindrapport van de 2e Buitengewone Bisschoppensynode: 20 jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie, Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi (7 dec 1985) en het kwam tot stand door middel van de samenwerking van heel het episcopaat van de katholieke Kerk. En de algemene vergadering van de bisschoppensynode is nu juist in de maand oktober 2012 door mij samengeroepen rond het thema De nieuwe evangelisatie voor het doorgeven van het christelijk geloof. Dat zal een gunstige gelegenheid zijn om alle geledingen van de Kerk te brengen tot een tijd van bijzondere bezinning op en herontdekking van het geloof. Het is niet de eerste keer dat de Kerk is geroepen om een Jaar van het geloof te vieren. Mijn vereerde voorganger, de dienaar Gods Paulus VI, H. Paus Paulus VI - Audiëntie
Voortdurende waakzaamheid voor de integriteit van de gezonde leer (14 juni 1967)
om de H. Paus Paulus VI - Homilie
Bij aanvang van het Jaar van het Geloof en het 19-eeuwfeest van het martelaarschap van de HH. Petrus en Paulus (29 juni 1967)
toe. Hij zag het als een plechtig ogenblik, opdat er in heel de Kerk een “authentieke en oprechte belijdenis van hetzelfde geloof” was; hij wilde bovendien dat dit “individueel en collectief, vrij en bewust, innerlijk en uiterlijk, nederig en vrijmoedig” werd bevestigd. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Aankondiging "Jaar van het Geloof" bij gelegenheid van het 19e eeuwfeest van het martelaarschap van Petrus en Paulus, Petrum et Paulum Apostolos (22 feb 1967). AAS 59 (1967), 196 Hij dacht dat de gehele Kerk zo opnieuw “een juiste kennis van haar geloof zou kunnen krijgen om het opnieuw tot leven te brengen, te zuiveren, te bevestigen, te belijden”. H. Paus Paulus VI, Apostolische Exhortatie, Aankondiging "Jaar van het Geloof" bij gelegenheid van het 19e eeuwfeest van het martelaarschap van Petrus en Paulus, Petrum et Paulum Apostolos (22 feb 1967). AAS 59 (1967), 198 De grote omwentelingen die zich in dat jaar voordeden, maakten nog meer de noodzaak van een dergelijke viering duidelijk. De viering werd afgesloten met de Geloofsbelijdenis van het volk van God H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof, Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God (30 juni 1968) Vgl. H. Paus Paulus VI, Homilie, Tijdens de H. Mis bij gelegenheid van het 19e eeuwfeest van het martelaarschap van Petrus en Paulus aan het eind van het "Jaar van het Geloof" (30 juni 1968) om te laten zien hoezeer het nodig is dat de wezenlijke inhoud, die sinds eeuwen het erfgoed van alle gelovigen vormt, op een steeds nieuwe wijze wordt bevestigd, begrepen en verdiept, met het doel zo een coherent getuigenis af te leggen in historische omstandigheden die anders zijn dan in het verleden.

Document

Naam: PORTA FIDEI
Over het uitroepen van het "Jaar van het Geloof"
Soort: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 oktober 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / SRKK
Vert.: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test