• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De psalmist begint zijn gebed namens heel Israël door te herinneren aan de begeesterende heilservaring:

“Toen de Heer Sion uit de ballingschap bracht,
Was het ons als een droom;
Toen werd onze mond met lachen gevuld,
Onze tong met gejubel.” (Ps. 126, 1-2, a)

De Psalm spreekt over een bevrijding van ballingen, die dus naar hun aanvankelijke situatie, naar een positief verleden worden teruggebracht. Er wordt uitgegaan van een toestand van leed en nood; daarop geeft God antwoord door heil aan te bieden en de bidder naar zijn oorspronkelijke conditie terug te brengen, zelfs verrijkt en verbeterd. Dat is wat Job overkwam toen de Heer hem teruggaf wat hij verloren had, zelfs het dubbele met nog meer zegen Vgl. Job 42, 10-13 . En dat ervaart nu het volk van Israël wanneer het na de Babylonische ballingschap naar zijn vaderland terugkeert. Met het oog op het einde van de deportatie naar het vreemde land, wordt deze Psalm als volgt geïnterpreteerd: de uitdrukking “doet keren de ballingen Sions” wordt gelezen en geïnterpreteerd als “de lotsbestemming van Sion herstellen”. De terugkeer uit de ballingschap staat namelijk model voor ieder heilzaam optreden van God omdat de val van Jeruzalem en de deportatie naar Babylon voor het uitverkoren volk een vernietigende ervaring waren, niet alleen op politiek en sociaal vlak maar ook en vooral op religieus en spiritueel vlak. Het verlies van het land, het einde van de Davidische monarchie en de verwoesting van de Tempel lijken een loochening van Gods beloften; en het volk van het Verbond, dat onder de heidenen verstrooid is, is bedroefd en bevraagt zich over God die het schijnbaar verlaten heeft. Daarom worden het einde van de deportatie en de terugkeer naar het vaderland beleefd als een wonderlijke terugkeer naar geloof, vertrouwen en gemeenschap met de Heer; het is een “herstel van de lotsbestemming” en dat houdt ook in de bekering van het hart, vergeving, hervonden vriendschap met God, besef van Zijn barmhartigheid en de mogelijkheid om Hem opnieuw te loven Vgl. Jer. 29, 12-14 Vgl. Jer. 30, 18-20 Vgl. Jer. 33, 6-11 Vgl. Ez. 39, 25-29 . Het gaat om een ervaring van buitengewone vreugde, lachen en vreugdekreten, zo mooi dat het “een droom” lijkt. Gods optreden neemt dikwijls onverwachte vormen aan, die verder gaan dan de mens zich kan voorstellen; vandaar de verwondering en vreugde die zich door de lof uitdrukken: “De Heer heeft hun grote dingen gedaan!” (Ps. 126, 2, b).

Dat zeggen de volken en dat verkondigt Israël:

“Toen zei men onder de volken:
"De Heer heeft hun grote dingen gedaan!"
Ja, grote dingen heeft de Heer ons gedaan;
En daarom zijn wij verheugd!” (Ps. 126, 2-3)

God doet wonderen in de geschiedenis van de mensen. Door heil te brengen, openbaart Hij zich aan iedereen als de machtige en barmhartige Heer, als toevlucht bij verdrukking, als degene die de roep van de armen niet vergeet Vgl. Ps. 9, 10.13 , die de rechtvaardigheid en het recht bemint en wiens liefde de aarde vervult Vgl. Ps. 33, 5 . Daarom erkennen alle volken in de bevrijding van het volk van Israël, de grote buitengewone dingen die God voor Zijn volk verricht en bezingen zij de Heer als Redder. En Israël breidt de verkondiging van de volken uit en herhaalt ze, doch in de eerste persoon, als directe ontvanger van Gods handelen: “De Heer heeft hun grote dingen gedaan”; “aan ons” of juister “met ons”, het Hebreeuwse “immanû” bevestigt de bevoorrechte band die de Heer met Zijn uitverkorenen onderhoudt en die in de naam Emmanuel “God met ons” - waarmee Jezus genoemd wordt - zijn hoogtepunt en volle manifestatie zal vinden Vgl. Mt. 1, 23 .

Document

Naam: HET IS BELANGRIJK GODS AANWEZIGHEID IN ONS LEVEN INDACHTIG TE ZIJN - OVER PSALM 126
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 12 oktober 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 4 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test