• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De beelden van deze Psalm, met hun rijkdom en diepgang, hebben heel de geschiedenis en religieuze ervaring van het volk van Israël begeleid en begeleiden ook de christenen. Vooral de figuur van de herder roept de begintijd op van Exodus, de lange weg in de woestijn, als een kudde geleid door de Goddelijke Herder Vgl. Jes. 63, 11-14 Vgl. Ps. 77, 20-21 Vgl. Ps. 78, 52-54 . En in het beloofde land, was het de koning die de opdracht had de kudde van de Heer te weiden, zoals David, een herder door God gekozen en voorafbeelding van de Messias Vgl. 2 Sam. 5, 1-2 Vgl. 2 Sam. 7, 8 Vgl. Ps. 78, 70-72 . Daarna de ballingschap in Babylonië, bijna een nieuwe exodus Vgl. Jes. 40, 3-5.9-11 Vgl. Jes. 43, 16-21 : Israël keert terug naar zijn vaderland als een verdwaald en teruggevonden schaap, door God terug naar grazige weiden en rustplaatsen geleid Vgl. Ez. 34, 11-16.23-31 . Maar het is in de Heer Jezus dat iedere suggestieve kracht van onze Psalm haar volheid bereikt, haar volle betekenis vindt: Jezus is de “Goede Herder” die op zoek gaat naar het verdwaalde schaap, die Zijn schapen kent en voor hen Zijn leven geeft Vgl. Mt. 19, 12-14 Vgl. Lc. 15, 4-7 Vgl. Joh. 10, 2-4.11-18 . Hij is de weg, de juiste weg die ons naar het leven leidt Vgl. Joh. 14, 6 , het licht dat het donkere dal verlicht en elke angst overwint Vgl. Joh. 1, 9 Vgl. Joh. 8, 12 Vgl. Joh. 9, 5 Vgl. Joh. 12, 46 . Hij is de gulle gastheer die ons verwelkomt en beschut tegen de vijanden door de tafel van Zijn Lichaam en Bloed te bereiden Vgl. Mt. 26, 26-29 Vgl. Mc. 14, 22-25 Vgl. Lc. 22, 19-20 en de laatste tafel van het Messiaanse bruiloftsmaal in de Hemel Vgl. Lc. 14, 15 Vgl. Openb. 3, 20 Vgl. Openb. 19, 9 . Hij is de koninklijke Herder, koning door zachtmoedigheid en vergeving, op de troon van het glorievolle kruishout Vgl. Joh. 3, 13-15 Vgl. Joh. 12, 32 Vgl. Joh. 17, 4-5 .

Document

Naam: "MIJN HERDER IS DE HEER! HET ONTBREEKT MIJ AAN NIETS" - OVER PSALM 23
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 oktober 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test