• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hebt geduld en schenkt ons nog een ogenblik uw aandacht. Sint-Augustinus is onze gids. In de Eucharistie kunnen wij drie aspecten onderscheiden.

  • Ten eerste: dat, wat men ziet: het brood en de wijn.
  • Ten tweede: dat, wat men gelooft en wat wordt betekend door de gedaanten van brood en wijn, en dat in werkelijkheid het Lichaam en het Bloed van Christus is.
  • Ten derde: de betekenis van deze gave van Christus' Lichaam en Bloed onder de gedaanten van brood en wijn. Vgl. H. Augustinus, Preken, Sermones. 272: PL 38, 1246

Op deze derde vraag kunnen wij een antwoord geven (een gedeelte slechts van het uitvoerige antwoord, dat de meesters van de theologie en allereerst Sint-Thomas ons kunnen geven Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 73, art. 3 enz.; een antwoord, dat ons met bewondering vervult en ons iets Iaat aanvoelen van de gedachte van Christus omtrent heel het mysterie van de Eucharistie. Het is een zeer eenvoudig antwoord, want het zegt niets anders dan dit: door gebruik te maken van zijn goddelijke macht heeft Christus zich met deze gedaanten bekleed om zo nadrukkelijk en zo duidelijk mogelijk te verklaren, dat Hij geestelijk voedsel wil zijn, ter beschikking van iedereen. Hij heeft door middel van tekens tot ons willen spreken om ons te doen begrijpen, dat Hij het Brood is, dat Hij de voor allen beschikbare en onvervangbare spijs is voor de verloste mensheid. Gelijk men niet kan leven zonder het stoffelijk brood, zo kan men geestelijker wijze niet leven zonder Christus. Hij is noodzakelijk, Hij is het leven, Hij staat ter beschikking van ieder van ons, Hij wil het innerlijk beginsel zijn van ons bovennatuurlijk bestaan op aarde om ons eens het volle geluk te geven in het toekomstige leven.

Document

Naam: SIAMO LIETISSIMI
De hedendaagse mens en de Eucharistie (fragment)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 11 augustus 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0718, p. 103-115, uitg. Gooi & Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test