• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zo zijn wij gekomen aan het voornaamste motief van onze reis naar Orvieto: onze gezamenlijke viering van het zevende eeuwfeest van de beroemde pauselijke bul Paus Urbanus IV - Bul
Transiturus de hoc mundo
Instelling van Sacramentsdag
(11 augustus 1264)
, die onze verre voorganger Urbanus IV, een vroom en bekwaam Fransman, onder de datum van 11 augustus 1264 heeft uitgegeven vanuit deze stad, waarin het pauselijk hof toen zijn toevlucht had gezocht. Hiermee breidde hij het feest van Corpus Domini (Sacramentsdag), dat reeds gevierd werd in het bisdom Luik (waar Urbanus IV aartsdiaken was geweest), uit tot de gehele Kerk.

Over de doctrinaire en religieuze portée van dit feit in die dagen zullen wij hier kortheidshalve niet spreken. Evenmin willen wij spreken over de betekenis, die dit feest gekregen heeft in het geheel van de kerkelijke feesten. Gij weet, dat het samenhangt met de grote Paascyclus, waarvan het een voortzetting wil zijn en als het ware een passende naviering. Gij weet ook hoe het een begin is geweest van een prachtige, vurige en authentieke eredienst rond de Eucharistie in heel de Kerk. Deze eredienst vindt zijn geregelde en karakteristieke uitdrukking in de plechtige processie van Sacramentsdag, die ook nu nog in uitbundig geloof en in uitbundige godsvrucht de mysterieuze stilte rond de Eucharistie wil verbreken om haar een grootse hulde te schenken, die buiten het kerkgebouw treedt en zich uitstort in de straten van de steden en zo in heel de mensengemeenschap het bewustzijn en de vreugde wekt van de aanwezigheid van Christus, die de stille en levende gezel is van de mens op zijn pelgrimstocht langs de wegen van de tijd en van de wereld.

Gij kent dit mooie gebeuren en gij bewaart daaraan een levende herinnering en houdt het gebruik ervan in ere.

Document

Naam: SIAMO LIETISSIMI
De hedendaagse mens en de Eucharistie (fragment)
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 11 augustus 1964
Copyrights: © 1966, Ecclesia Docens 0718, p. 103-115, uitg. Gooi & Sticht
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test