• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PERSBERICHT VAN DE HEILIGE STOEL MET BETREKKING TOT DE SITUATIE VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP SINT-PIUS X

Op 14 september heeft in de zetel van de Congregatie voor de Geloofsleer een ontmoeting plaatsgevonden van Zijne Eminentie Kardinaal William J. Levada, Prefect van deze Congregatie en President van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei', Zijne Excellentie Mgr. Luis Ladaria S.I., secretaris van dezelfde Congregatie, Mons. Guido Pozzo, secretaris van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' met Zijn Excellentie Mgr. Bernard Fellay, Algemene Overste van de de Priesterbroederschap Sint-Pius X en de Eerwaarde Heren Nikolaus Pfluger en Alain-Marc Nély, respectievelijk diens eerste en tweede algemene assistent.

Als gevolg van het verzoek van 15 december 2008 vanwege de Algemene Overste van de Priesterbroederschap Sint-Pius X aan Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI, heeft de Heilige Vader Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
, gewijd door Aartsbisschop Lefebvre, op te heffen en tezelfdertijd leerstellige gesprekken te beginnen met de Broederschap met als doel de problemen van leerstellige aard te verhelderen en te komen tot een overkomen van de bestaande breuk.

In overeenstemming met de wens van de Heilige Vader is een gemengde studiecommissie, bestaande uit experten van de Priesterbroederschap Sint-Pius X en van de Congregatie voor de Geloofsleer, acht maal bijeengekomen tussen oktober 2009 en april 2011. Deze gesprekken, die als doel hadden de wezenlijke leerstellige moeilijkheden omtrent controversiële themata uiteen te zetten en uit te diepen, hebben geleid tot een verheldering van de wederzijdse posities en beweegredenen.

Tevens rekening houdend met de verzuchtingen en verzoeken van de Priesterbroederschap Sint-Pius X met betrekking tot het bewaren van het algehele katholieke geloof ten aanzien van de “hermeneutiek van de breuk” van het Tweede Vaticaans Concilie ten aanzien van de Overlevering, waarvan Paus Benedictus in zijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Expergiscere homo - Tot de Romeinse Curie bij gelegenheid van het uitwisselen van de Kerstwensen 2005
(22 december 2005)
melding heeft gemaakt, beschouwt de Congregatie voor de Geloofsleer als fundamentele basis voor het bereiken van een volledige verzoening met de Heilige Stoel de aanvaarding van de Congregatie voor de Geloofsleer
Doctrinaire Preambule
Enkele leerstellige principes en interpretatiecriteria van de katholieke leer voor de gesprekken met de priesterbroederschap St. Pius X (14 september 2011)
die overhandigd is geworden gedurende de ontmoeting van 14 september 2011. Deze Congregatie voor de Geloofsleer
Doctrinaire Preambule
Enkele leerstellige principes en interpretatiecriteria van de katholieke leer voor de gesprekken met de priesterbroederschap St. Pius X (14 september 2011)
zet enkele leerstellige principes en interpretatiecriteria van de katholieke leer uiteen, welke noodzakelijk zijn om de trouw aan het Leergezag van de Kerk en het ‘sentire cum Ecclesia’ te garanderen en laat tezelfdertijd de studie en de theologische uitleg van afzonderlijke uitdrukkingen of formuleringen in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en het daaropvolgend Leergezag open voor rechtmatige discussie.

Tijdens dezelfde ontmoeting werden enkele elementen voorgesteld betreffende een canonieke oplossing voor de Priesterbroederschap Sint-Pius X, volgend op een eventuele en gehoopte verzoening.

Document

Naam: PERSBERICHT VAN DE HEILIGE STOEL MET BETREKKING TOT DE SITUATIE VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP SINT-PIUS X
Soort: Persdienst van de Heilige Stoel
Datum: 14 september 2011
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
© 2011, Vert. uit het Italiaans: A Belgian Thomist
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test