• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"Het is niet mogelijk in te gaan op het verzoek om de Sacramenten toe te dienen, wanneer iemand voornemens is zijn leven actief te laten beëindigen. Zo iemand verkeert niet in de vereiste gesteldheid.

{...}

Omdat inwilliging door de arts van het verzoek om euthanasie in combinatie met de toediening van Sacramenten tevens instemming met euthanasie suggereert, zou de pastoraal begeleider / geestelijk verzorger in die gevallen een verkeerd signaal afgeven ten aanzien van de betekenis van de sacramenten en de ethische beoordeling van euthanasie.

{...}

Als stelregel geldt dat de Sacramentenbediening niet mag fungeren als kerkelijke goedkeuring van euthanasie, zoals een weigering om Sacramenten toe te dienen evenmin mag fungeren als kerkelijke veroordeling van de betreffende persoon. Ook al kan dit betekenen dat geen bediening van Sacramenten plaatsvindt, het wil eveneens zeggen dat gezocht zal worden naar mogelijkheden de stervende nabij te zijn met gebed en kracht, bijstand en vergeving. Hierbij zal men ervoor beducht zijn om (delen van) riten te gebruiken los van de Sacramentenbediening. Dit kan immers onduidelijkheid scheppen die schade doet aan de werkelijkheid waar de Kerk voor staat en de kwaliteit van het pastoraat kan bedreigen."

Document

Naam: PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUïCIDE. EEN HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING.
fragment
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 1 oktober 2005
Copyrights: © 2008, Nationale Raad voor Liturgie
Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test