• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
(7) Kwestie van uitvaart bij verzoek om euthanasie vanuit verminderde vrijheid:
"Het lijden aan een ernstige, ongeneeslijke, lichamelijke ziekte kan echter invloed hebben op de psyche. Ook al is het oordeelsvermogen dan op zich intact, toch kan het voorkomen dat mensen kiezen voor euthanasie of medische assistentie bij suïcide, doordat zij door angst en stress bevangen zijn. Dit kunnen factoren zijn die de innerlijke vrijheid beperken en daardoor de verantwoordelijkheid van betrokkenen verminderen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat de keuze voor euthanasie of hulp bij suïcide niet volledig in vrijheid is gedaan, kan men op basis van een prudente afweging van alle factoren die in het geding zijn - zo nodig in overleg met de ordinarius loci Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1184. § 2 - een kerkelijke uitvaart toestaan".

Document

Naam: PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUïCIDE. EEN HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING.
fragment
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 1 oktober 2005
Copyrights: © 2008, Nationale Raad voor Liturgie
Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test