• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CHRISTENEN EN MOSLIMS: WERKEN AAN GEESTELIJKE OPBOUW
Boodschap bij het einde van de ramadan

Beste moslimvrienden,

Het einde van de maand van Ramadan biedt de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog een welkome gelegenheid om u onze meest hartelijke wensen te sturen, in de hoop dat de inspanningen die u zich zo edelmoedig hebt getroost tijdens deze maand alle gewenste geestelijke vruchten mogen voortbrengen.

Dit jaar hebben we gedacht om prioriteit te geven aan het thema van de geestelijke dimensie van de menselijke persoon. Het gaat om een werkelijkheid die Christenen en moslims zien als van het grootste belang nu we geconfronteerd worden met de uitdagingen van materialisme en secularisatie. De relatie die ieder mens heeft met het transcendente is niet een moment in de geschiedenis, maar maakt deel uit van de menselijke natuur. Wij geloven niet in het lot; we zijn ervan overtuigd - en dat is bovendien onze ervaring - dat God ons leidt op onze weg!
Christenen en moslims erkennen, over de grenzen van hun verschillen heen, de waardigheid van de menselijke persoon die begiftigd is met zowel rechten als plichten. Ze denken dat intelligentie en vrijheid inderdaad geschenken zijn die gelovigen ertoe moeten aanzetten om deze gedeelde waarden te erkennen, omdat ze berusten op dezelfde menselijke natuur.
Dit is de reden waarom de overdracht van zulke menselijke en morele waarden aan de jongere generaties een gemeenschappelijke zorg is. Het is onze plicht om hen te helpen ontdekken dat er zowel het goede als het kwade is, dat het geweten een heiligdom is dat dient te worden gerespecteerd, en dat aandacht voor de geestelijke dimensie ons meer verantwoordelijk maakt, meer ondersteunend, meer beschikbaar voor het algemeen welzijn.
Christenen en moslims zijn maar al te vaak getuige van de schending van het heilige, van het wantrouwen waarvan mensen die zichzelf gelovig noemen het doelwit zijn. We kunnen niet anders dan alle vormen van fanatisme en intimidatie, de vooroordelen en de polemieken te veroordelen, evenals de discriminatie waarvan gelovigen soms het voorwerp zijn zowel in het maatschappelijke en politieke leven, alsook in de massamedia.

We zijn u geestelijk zeer nabij, beste vrienden, en vragen God om nieuwe geestelijke kracht voor u; en we sturen u onze beste wensen van vrede en geluk.

Jean-Louis kardinaal Tauran,
voorzitter

Aartsbisschop Pier Luigi Celata,
secretaris

Document

Naam: CHRISTENEN EN MOSLIMS: WERKEN AAN GEESTELIJKE OPBOUW
Boodschap bij het einde van de ramadan
Soort: Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog
Auteur: Jean-Louis Kardinaal Tauran
Datum: 19 augustus 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana - SRKK
Vert.: SRKK
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test