• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET LEZEN VAN DE BIJBEL, GEESTELIJK VOEDSEL
Castel Gandolfo

Dierbare broeders en zusters,

Het verheugt mij ten zeerste u hier op het plein van Castel Gandolfo te ontmoeten en de audiënties te hervatten die tijdens de maand juli onderbroken waren. Ik zou willen verder gaan met het thema waarmee we begonnen waren, namelijk een “gebedsschool”, en vandaag ook, op een iet of wat andere manier, zonder het thema te verlaten, enkele aspecten van spirituele en concrete aard te die mij nuttig lijken, niet alleen voor wie in een bepaald deel van de wereld zomervakantie heeft, zoals wij, maar ook voor iedereen die door het dagelijks werk benomen is.

Wanneer wij een ogenblik rust hebben in onze activiteiten, vooral tijdens de vakantie, nemen wij dikwijls een boek ter hand dat we wensen te lezen. Dat is precies het eerste aspect waarbij ik zou willen stilstaan. Ieder van ons heeft tijd en ruimte nodig voor stil gebed, meditatie en rust ... danken we de hemel dat het zo is! Deze noodzaak zegt ons namelijk dat we niet alleen gemaakt zijn om te werken, maar ook om te denken, na te denken ofwel om gewoon met hart en geest een verhaal te volgen, een geschiedenis waarmee we ons identificeren, waarin we ons in zekere zin “verliezen” om ons vervolgens verrijkt terug te vinden.
Natuurlijk zijn veel van die leesboeken, die we in de vakantie ter hand nemen, over het algemeen afleiding en dat is normaal. Toch wijden sommige mensen, vooral als zij langere tijden van rust en ontspanning kunnen hebben, zich aan lectuur die wat veeleisender is. Dan zou ik een voorstel willen doen: waarom niet bepaalde boeken van de Bijbel ontdekken, die gewoonlijk onbekend zijn? Of waaruit we misschien enkele passages in de liturgie gehoord hebben, maar die we nooit in hun geheel lazen? Vele christenen lezen namelijk nooit de Bijbel en hebben er een zeer beperkte en oppervlakkige kennis van. De Bijbel – zoals haar naam het zegt – is een verzameling van boeken, een kleine “bibliotheek”, ontstaan over de tijd van een millennium. Sommige van die “boekjes” blijven voor de meeste mensen, zelfs goede christenen, zo goed als onbekend. Sommige zijn heel kort, zoals het Boek Tobit, een verhaal met een zeer hoogstaande opvatting over huwelijk en gezin; of het Boek Ester, waarin de joodse koningin haar volk van uitroeiing redt door haar geloof en gebed; of nog korter, het Boek Ruth, een vreemdelinge die God kent en Zijn voorzienigheid ervaart. Deze kleine boeken kunnen in een uur volledig gelezen worden. Veeleisender – en het zijn echte kunstwerken – zijn het Boek Job, dat over het grote probleem van het onschuldig lijden handelt; het Boek Prediker, dat treft door de verbijsterende moderniteit waarmee het de zin van het leven en de wereld in vraag stelt; het Hooglied, een prachtig symbolisch gedicht over liefde tussen mensen. Zoals u ziet, het zijn allemaal boeken uit het Oude Testament. En het Nieuwe? Zeker, het Nieuwe Testament is het best gekend en de literaire genres zijn minder verscheiden. Nochtans dient de schoonheid ontdekt te worden van een Evangelie in zijn geheel te lezen, wat ik ook aanbeveel voor de Handelingen van de Apostelen, of één van de Brieven.

Dierbare vrienden, tot slot zou ik vandaag willen suggereren de Heilige Bijbel tijdens de zomerperiode of ogenblikken van rust in handbereik te houden, ze op een nieuwe manier te smaken door sommige van haar Boeken te lezen, de minst gekende en ook de best gekende, zoals de Evangeliën, doch aan één stuk. Zo kunnen ogenblikken van ontspanning naast een culturele verrijking, ook voedsel worden voor de geest, in staat om de kennis van God en de dialoog met Hem – het gebed - te voeden. Dat lijkt voor de vakantie een mooie bezigheid: een boek uit de Bijbel nemen, zo een beetje ontspanning genieten en tegelijk de grote ruimte van het Woord Gods binnengaan en ons contact met het Eeuwige verdiepen, het doel namelijk van de vrije tijd die de Heer ons geeft.

Zie ook:

samenvatting

Document

Naam: HET LEZEN VAN DE BIJBEL, GEESTELIJK VOEDSEL
Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 augustus 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana / © 2013, Stg. InterKerk
© 2013, Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test