• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DEELNEMING VAN KATHOLIEKEN AAN OECUMENISCHE ACTIVITEIT
Monitum

Daar ons is medegedeeld, dat in verschillende plaatsen, tegen de voorschriften van de Heilige Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
in en zonder voorafgaand verlof van de H. Stoel, gemengde bijeenkomsten van niet-katholieken met katholieken gehouden zijn, waarin over Geloofszaken gehandeld werd, herinneren wij er allen aan, dat het volgens Canon Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
verboden is, dat zonder voorafgaand verlof bij deze bijeenkomsten tegenwoordig zijn zowel leken als clerici, hetzij seculieren of religieuzen. Nog minder is het katholieken geoorloofd dergelijke bijeenkomsten bijeen te roepen of te organiseren. Daarom moeten de Ordinarii er op aandringen dat deze voorschriften door allen nauwkeurig worden onderhouden.

Dit verbod heeft nog sterkere rechtskracht, wanneer het gaat over bijeenkomsten, welke men „oecumenisch” noemt: hieraan mogen volstrekt geen katholieken, leken of clerici, zonder voorafgaande toestemming van de H. Stoel deelnemen.

Daar echter zowel in genoemde bijeenkomsten als buiten deze ook niet zelden gemengde godsdienstplechtigheden hebben plaatsgehad, waarschuwen wij ten slotte allen, dat iedere deelname aan godsdienstplechtigheden van niet-katholieken volgens de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
volstrekt verboden is.

Gegeven te Rome, in het paleis van het H. Officie,

5 Juni 1948.

PETRUS VIGORITA, Notarius

Document

Naam: OVER DEELNEMING VAN KATHOLIEKEN AAN OECUMENISCHE ACTIVITEIT
Monitum
Soort: Heilig Officie
Auteur: Petrus Vigorita, notarius
Datum: 5 juni 1948
Copyrights: © 1948, Katholiek Archief nr 23, kol. 471-472
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test