• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

Beminde broeders en zusters,

Op deze laatste zondag van het liturgische jaar, vieren wij het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Het Evangelie van vandaag brengt ons opnieuw een gedeelte van de dramatische ondervraging waaraan Pontius Pilatus Jezus onderwierp, toen Hij aan hem was overgeleverd met de beschuldiging dat Hij de titel “Koning van de joden” opeiste. Op de vragen van de Romeinse landvoogd antwoordde Jezus bevestigend dat Hij Koning is, maar dat Zijn koningschap niet van deze wereld is Vgl. Joh. 18, 36 . Hij is niet gekomen om over volken en gebieden te heersen, maar om de mensen te bevrijden uit de slavernij van de zonde en hen met God te verzoenen. En Hij voegde eraan toe: “Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Alwie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem” (Joh. 18, 37).

Maar wat is die waarheid waarvan Christus in deze wereld is komen getuigen? Heel Zijn bestaan laat zien dat God liefde is: dat is dus de waarheid waarvan Hij het volle getuigenis gegeven heeft door het offer van Zijn leven op Calvarië. Het kruis is de “troon” vanwaar Hij het sublieme koningschap van God die Liefde is, getoond heeft: door zich te offeren voor de uitboeting van de zonden van de wereld, heeft Hij de heerschappij van “de prins van deze wereld” overwonnen (Joh. 12, 31) en het Koninkrijk Gods definitief gevestigd. Een koninkrijk dat zich ten volle zal manifesteren op het einde van de tijden, nadat al Zijn vijanden en uiteindelijk ook de dood, aan Hem zullen onderworpen zijn Vgl. 1 Kor. 15, 25-26 . Dan zal de Zoon het Koninkrijk overdragen aan de Vader en zal God eindelijk “alles in allen” zijn (1 Kor. 15, 28). De weg om dat doel te bereiken is lang en laat geen verkortingen toe; iedere persoon moet namelijk de waarheid van Gods liefde vrij aanvaarden. Hij is Liefde en Waarheid, en de liefde evenals de waarheid dringen zich nooit op: zij kloppen aan de deur van het hart en van de geest en daar waar zij binnengelaten worden, brengen zij vrede en vreugde. Dat is de manier waarop God regeert; dat is Zijn heilsplan, een “mysterie” in de Bijbelse zin van het woord, namelijk een plan dat zich beetje bij beetje openbaart in de loop van de geschiedenis.
De Maagd Maria werd op heel bijzondere wijze met het Koningschap van Christus verbonden. God heeft haar, het nederige jonge meisje van Nazareth, gevraagd om de Moeder van de Messias te worden en Maria heeft deze oproep met heel haar wezen beantwoord, door haar “ja” onvoorwaardelijk te verenigen met dat van haar Zoon Jezus en door zich met Hem gehoorzaam te maken tot en met het offer. Daarom heeft God haar boven alle schepselen verheven en heeft Christus haar tot Koningin van hemel en aarde gekroond. Vertrouwen wij de Kerk en heel de mensheid aan haar voorspraak toe, opdat de liefde van God in de harten zou heersen en Zijn plan van gerechtigheid en vrede zich zou verwezenlijken.

Document

Naam: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 26 november 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test