• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de passage over de weg die Abraham aflegt naar de stad van de toekomst, vermeldt de Brief aan de Hebreeën ook de zegen, die van de ouders op de kinderen wordt doorgegeven. Vgl. Hebr. 11, 20- 21 Het eerste gebied waarop het geloof licht schenkt aan het samenzijn van mensen, bevindt zich in de familiekring. Ik denk vooral aan de duurzame band tussen man en vrouw in het huwelijk. Het huwelijk ontstaat uit hun liefde, die een teken en aanwezigheid is van de liefde van God en voortkomt uit de erkenning en aanvaarding van het goede van het onderscheid tussen de geslachten, waardoor de echtgenoten één vlees worden Vgl. Gen. 2, 24 en in staat zijn nieuw leven te verwekken, als uitdrukking van de goedheid van de Schepper, van zijn wijsheid en van het plan van zijn liefde. Gegrondvest in deze liefde kunnen man en vrouw elkaar wederzijds liefde beloven, in een gebaar dat hun hele leven engageert en dat in veel facetten herinnert aan het geloof. Liefde beloven die voor altijd geldt, is mogelijk wanneer men een plan ontdekt dat de eigen projecten overstijgt, dat ons draagt en ons in staat stelt om aan de geliefde persoon de hele toekomst te schenken. Het geloof kan ons helpen om de volledige diepte en rijkdom te begrijpen van het voortbrengen van kinderen, omdat het daarin de liefde herkent van de Schepper, die het mysterie van een nieuwe mens aan ons schenkt en toevertrouwt. Zo is Sara door haar geloof moeder geworden, omdat ze rekende op Gods trouw aan zijn belofte. Vgl. Hebr. 11, 11

In de schoot van het gezin begeleidt het geloof alle leeftijden, te beginnen bij de kindertijd. De kinderen leren te vertrouwen op de liefde van hun ouders. Daarom is het belangrijk dat de ouders in het gezin gezamenlijk het geloof beleven en de kinderen begeleiden bij hun geloofsgroei. Met name de jongeren hebben een leeftijd die voor het geloof zeer complex, rijk en belangrijk is. Vooral zij dienen te ervaren hoe het gezin en de Kerk hun nabij zijn en aandacht schenken aan hun weg van geloofsgroei. Wij hebben allemaal gezien hoe de jonge mensen tijdens de Wereldjongerendagen hun vreugde tonen in het geloof en welke moeite zij zich getroosten om het geloof op een steeds meer overtuigde en grootmoedige wijze te beleven. Jonge mensen hebben grote idealen voor het leven. Het feit Christus te ontmoeten en zich te laten grijpen en leiden door zijn liefde, verruimt de horizon van het leven en geeft een gegronde hoop, die niet bedriegt. Het geloof is geen asiel voor mensen zonder moed; het maakt veeleer het leven weids. Het geloof laat ons een grootse roeping ontdekken: de roeping tot de liefde. Het geloof garandeert dat deze liefde betrouwbaar is en de moeite waard is om zich aan haar over te leveren, omdat zij gegrondvest is in de trouw van God, die sterker is dan al onze zwakheden.

Document

Naam: LUMEN FIDEI
Licht van het geloof
Soort: Paus Franciscus - Encycliek
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 29 juni 2013
Copyrights: © 2013, Libreria Editrice Vaticana / Betsaïda.org (2e druk)
Vert. vanuit het Duits, controle met Franse, Engelse en Italiaanse versie: F. De Rycke
Imprematur: Mgr. A.L.M. Hurkmans
Bewerkt: 4 augustus 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test