• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is dus nodig, eerbiedwaardige broeders, dat alle gelovigen het als hun hoogste plicht en hun hoogste waardigheid beschouwen, deel te nemen aan het eucharistisch offer, en dat niet door een lijdelijke tegenwoordigheid, nalatig en met een geest vol afdwaling en verstrooidheid, maar met zulk een toeleg en ijver, dat zij zich ten nauwste verenigen met de Hogepriester, volgens het woord van de Apostel: "Laat dezelfde gezindheid in u heersen als ook in Christus Jezus was" (Fil. 2, 5), en dat zij met Hem en door Hem dat offer opdragen en tegelijk met Hem zich toewijden.

Christus is ongetwijfeld priester, maar voor ons, niet voor zichzelf, daar Hij de gebeden en de godsdienstige gevoelens in naam van heel het mensdom aan de eeuwige Vader aanbiedt. Christus is tegelijk slachtoffer, maar voor ons, daar Hij zichzelf stelt in de plaats van de zondige mens. Welnu, het woord van de Apostel: "Laat diezelfde gezindheid in u heersen die ook in Christus Jezus was" vordert van alle christenen, dat zij zoveel het in 's mensen vermogen ligt, dezelfde zielsgesteltenis in zich weergeven, waarvan de ziel van de goddelijke Verlosser vervuld was, toen Hij het offer van zichzelf voltrok, d.w.z. de nederige onderworpenheid van de geest, de aanbidding, de eer en lof en de dank aan Gods opperste Majesteit gebracht. Dit woord vordert verder van hen, dat zij enigermate de staat van slachtoffer aannemen, de zelfverloochening naar de voorschriften van het evangelie, de vrijwillige en bereidvaardige beoefening van de boetvaardigheid, de verafschuwing en de uitboeting van eigen zonden. Het vraagt in één woord, dat wij allen met Christus een mystieke kruisdood sterven, zodat wij het woord van Paulus tot het onze mogen maken: "Met Christus ben ik gekruisigd." (Gal. 2, 19)

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam, test