• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Immers, wij moeten navolgers zijn van de heiligen, in wier deugden juist de deugd van Jezus Christus op verscheiden wijze uitschittert, zoals zij zelf het zijn geweest van Hem. In de een namelijk straalde de ijver als apostel, in de ander leefde de moed van onze helden tot het vergieten van hun bloed toe. In de een schitterde de trouwe waakzaamheid, waarmee zij naar de komst van de goddelijke Verlosser uitzagen, in de ander blonk de reine glans van de maagdelijke ziel en kwam de bescheiden innemendheid van de christelijke nederigheid uit. In allen eindelijk gloeide de vurigste liefde jegens God en jegens de naaste. Al deze sieraden van heiligheid stelt de Liturgie ons voor ogen om ze tot ons nut te beschouwen en om, "te worden aangevuurd door het voorbeeld van hen, over wier verdiensten wij ons verheugen". Missale Romanum, Collecra III Missae pro plur. Martyres extra Tempus Paschalae Wij moeten dus "de eenvoud in de onschuld bewaren, de eendracht in de liefde, de bescheidenheid in de nederigheid, de nauwgezetheid in het beheer, de waakzaamheid in het helpen van lijdenden, het medelijden in de zorg voor de armen, de standvastigheid in de verdediging van de waarheid, de rechtvaardigheid in het strenge handhaven van de tucht, opdat er niets in ons ontbreekt van de deugden, die ons ten voorbeeld zijn gesteld. Dat immers zijn de voetsporen, die de heiligen bij hun vertrek naar het vaderland ons hebben achtergelaten, opdat wij, door hun schreden te volgen, ook tot hun vreugden zouden komen". H. Beda Venerabilis, Homilie, Homilia (1 jan 703). subd. 70 in solemn. omnium Sanct. En opdat ook onze zintuigen een heilzame indruk zouden krijgen, wil de Kerk, dat in onze kerken de beelden van de heiligen staan uitgesteld, altijd echter met ditzelfde doel, namelijk dat "wij de deugden navolgen van hen, wier beelden wij vereren". Missale Rom., Collecta, Missae S. Joan. Damascen.

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test