• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
4. Krachtige aansporing tot ijveren voor de veelvuldige communie.

God geve echter, dat allen spontaan en gaarne beantwoorden aan deze zorgvolle uitnodigingen van de Kerk; God geve, dat de gelovigen zelfs dagelijks, als zij kunnen, aan het goddelijk offer deelhebben niet slechts op geestelijke wijze, maar ook door de sacra­mentele communie, door het nuttigen van het lichaam van Jezus Christus, dat voor allen aan de eeuwige Vader is opgeofferd. Wekt in de harten van hen, die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, eerbiedwaardige broeders, een hevige en bijna onverzadigbare honger naar Jezus Christus op. Mogen op uw lerend woord de altaren omstuwd worden door kinderen en jonge mensen, die zich zelf, hun onschuld en hun geestdrift aan de goddelijke Verlosser offeren. Mogen daar in dichte rijen de gehuwden komen om, gevoed aan de heilige tafel, daaraan de kracht te ontlenen om de hun toevertrouwde kinderen in de gevoelens van Jezus Christus en tot liefde voor Hem op te voeden. Mogen daarheen de arbeiders worden uitgenodigd om de krachtige en nooit ontbrekende spijs te kunnen ontvangen, die hun krachten herstelt en die voor hun vermoeienissen het eeuwig loon in de hemel bereidt. Roept in één woord alle mensen van iedere stand en dwingt ze binnen te gaan Vgl. Lc. 14, 23 , want dit is het brood van het leven, waaraan allen behoefte hebben. Alleen de Kerk van Jezus Christus bezit dit brood om de wensen en verlangens van onze zielen te bevredigen, om ze allerinnigst met Jezus Christus te verenigen, opdat zij ten slotte daardoor "één lichaam" (1 Kor. 10, 17) worden, en opdat allen, die aan dezelfde hemelse tafel aanzitten om door het breken van het éne brood het ge­neesmiddel van de onsterfelijkheid te nuttigen Vgl. H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Efesiërs, Epistula ad Ephesios. nr. 20, broeders onder elkander worden.

Document

Naam: MEDIATOR DEI ET HOMINUM
Over de Heilige Liturgie
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 20 november 1947
Copyrights: © 1961, Ecclesia Docens 0156, uitg Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen CssR
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test