• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In Jezus Christus is alles nieuw gemaakt. Vgl. Openb. 21, 5 Vernieuwing door genade kan echter niet plaats vinden zonder bekering van het hart. Als we Jezus aanschouwen en Hem als Heer belijden, moeten we de weg van de liefde herkennen, die de zonde overwint en die Hij zijn leerlingen wijst.

Zo wordt de verhouding van de man met de vrouw omgevormd en de drievoudige begeerte, waarvan de eerste Brief van Johannes spreekt (1 Joh. 2, 16) heeft niet meer de overhand. Het getuigenis van het leven van vrouwen moet met eerbied en waardering worden aanvaard, omdat het waarden openbaart, zonder welke de mensheid ingesloten zou raken in zelfgenoegzaamheid, machtsdromen, en de tragedie van het geweld. Ook de vrouw moet, van haar kant, de weg van de bekering volgen en de unieke waarde, werkzaam in de liefde tot anderen, waarvan ze als vrouw de drager is, erkennen. In beide gevallen gaat het erom dat de mens zich tot God bekeert, zodat man en vrouw God erkennen als hun 'hulp', als Schepper die vol erbarmen is, als de Redder die "de wereld zozeer heeft liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven" (Joh. 3, 16).

Zo'n bekering kan niet plaats vinden zonder nederig gebed tot God, om van Hem het inzicht te ontvangen dat ons in staat stelt zowel de eigen zonde te onderkennen als ook de helende genade. In het bijzonder moeten we de heilige Maagd Maria aanroepen, de vrouw naar Gods hart, zij die "gezegend is onder de vrouwen"Vgl. Lc. 1, 42 , uitverkoren om aan de mensen, mannen en vrouwen, de weg van de liefde te openbaren. Alleen op deze manier kan in iedere man en iedere vrouw, naar ieders genade, het "beeld van God", die heilige gelijkenis Vgl. Gen. 1, 27 , zichtbaar worden. Alleen op die manier kan de weg van vrede en verwondering worden teruggevonden, zoals de bijbelse traditie in het Hooglied getuigt, waar de lichamen en de harten in dezelfde jubel losbarsten.

De Kerk kent de macht van de zonde, die werkt in individuen en maatschappelijke structuren, en die er vaak toe zou kunnen leiden dat men de hoop op de goedheid van man en vrouw verliest. Maar dankzij haar geloof in de gekruisigde en verrezen Christus kent de Kerk nog beter de kracht van de vergeving en de zelfgave, ondanks alle verwondingen en onrechtvaardigheden. De vrede en de verwondering waarop zij de mannen en vrouwen van deze tijd vertrouwvol wijst, zijn de vrede en de verwondering die in de tuin van de Verrijzenis onze wereld en de hele geschiedenis hebben verlicht met de openbaring: "God is liefde" (1 Joh. 4, 8.16).

Paus Johannes Paulus II heeft, in de audiëntie verleend aan ondergetekende kardinaalprefect, deze brief goedgekeurd, die is aangenomen in de gewone zitting van deze Congregatie, en heeft de publicatie ervan bevolen.

Rome, van de Congregatie voor de Geloofsleer, 31 mei 2004, het feest van het bezoek van de heilige Maagd Maria aan Elisabeth (Maria Visitatie).

+ Joseph Kardinaal Ratzinger
Prefect

+ Angelo Amato, s.d.b.
Titulair aartsbisschop van Sila
Secretaris

Document

Naam: BRIEF AAN DE BISSCHOPPEN VAN DE KATHOLIEKE KERK OVER DE SAMENWERKING VAN MAN EN VROUW IN DE KERK EN IN DE WERELD
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 31 mei 2004
Copyrights: © 2004, rkkerk.nl / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: dr. N. Stienstra, met medewerking van drs. N.M. Schnell, pr.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test