• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk, deskundig op het gebied van menselijkheid, heeft een blijvende belangstelling voor alles wat mannen en vrouwen betreft. De laatste tijd is er veel nagedacht over de vraag aangaande de waardigheid van de vrouw en de rechten en plichten van de vrouw op de verschillende terreinen van de burgermaatschappij en de Kerk. De Kerk, die in het bijzonder door het onderricht van Johannes Paulus II Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de waardigheid en de roeping van de vrouw, Mulieris Dignitatem (15 aug 1988) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994) Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Vrouwen (29 juni 1995) (Theologie van het Lichaam) Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband, De ware betekenis van de menselijke seksualiteit (8 dec 1995) heeft bijgedragen tot verdieping van deze fundamentele kwesties, wordt nu opgeroepen zich bezig te houden met bepaalde denkrichtingen, die dikwijls in strijd zijn met de waarachtige bevordering van de positie van de vrouw.

Na een korte uiteenzetting en een kritische evaluatie van een aantal huidige opvattingen aangaande de menselijke natuur, zal dit document - geïnspireerd door de leerstellige bijbelse visie op de menselijke persoon, die onmisbaar is voor het veiligstellen van zijn of haar identiteit - enige beschouwingen bieden die noodzakelijk zijn voor een juist begrip van actieve samenwerking, zonder daarbij het verschil tussen man en vrouw in de Kerk en in de wereld te ontkennen. Deze beschouwingen zijn bedoeld als uitgangspunt voor verdere verdieping in de Kerk, maar tevens als stimulans voor een dialoog met alle mannen en vrouwen van goede wil, die waarachtig op zoek zijn naar de waarheid en in gezamenlijke geëngageerdheid steeds authentiekere verhoudingen ontwikkelen.

Document

Naam: BRIEF AAN DE BISSCHOPPEN VAN DE KATHOLIEKE KERK OVER DE SAMENWERKING VAN MAN EN VROUW IN DE KERK EN IN DE WERELD
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 31 mei 2004
Copyrights: © 2004, rkkerk.nl / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: dr. N. Stienstra, met medewerking van drs. N.M. Schnell, pr.
Bewerkt: 23 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test