• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De door de bisschoppenconferenties uitgewerkte richtlijnen hebben ten doel minderjarigen te beschermen en de slachtoffers te helpen, ondersteuning en verzoening te vinden. Zij moeten bovendien duidelijk maken dat op de eerste plaats de bevoegde diocesane bisschop, resp. hogere overste voor de behandeling van delicten van seksueel misbruik van jongeren door clerici verantwoordelijk is. Ten slotte zullen de richtlijnen binnen de bisschoppenconferentie tot een uniforme aanpak leiden, die ertoe bijdraagt de inspanningen van de individuele bisschoppen ter bescherming van minderjarigen beter op elkaar af te stemmen.

Rome, Congregatie voor de Geloofsleer, 3 mei 2011

William Kardinaal Levada
Prefect

+ Luis F. Ladaria, S.J.
Titulair bisschop van Thibica
Secretaris

Document

Naam: RONDZENDBRIEF OM DE BISSCHOPPENCONFERENTIES TE HELPEN RICHTLIJNEN OP TE STELLEN VOOR DE BEHANDELING VAN GEVALLEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN DOOR CLERICI
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 3 mei 2011
Copyrights: © 2011 - Libreria Editrice Vaticana / Secretariaat RK Kerk
Vert.: SRKK, Utrecht; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test