• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

RONDZENDBRIEF OM DE BISSCHOPPENCONFERENTIES TE HELPEN RICHTLIJNEN OP TE STELLEN VOOR DE BEHANDELING VAN GEVALLEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN DOOR CLERICI

Het behoort tot de belangrijke verantwoordelijkheden van een diocesane bisschop met het oog op het verzekeren van het algemeen welzijn van de gelovigen en in het bijzonder het beschermen van kinderen en jeugdigen op eventuele gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door clerici in zijn bisdom adequaat te reageren. Dit houdt zowel het vastleggen van passende procedures in om de slachtoffers van dergelijke misbruiken bij te staan, als ook de bewustzijnsvorming van de kerkelijke gemeenschap, wat de bescherming van minderjarigen betreft. Daarbij dient men voor een juiste toepassing van het desbetreffende canoniek recht zorg te dragen; tegelijkertijd dient men de overeenkomstige voorschriften van de civiele rechtspraak in acht te nemen.

Document

Naam: RONDZENDBRIEF OM DE BISSCHOPPENCONFERENTIES TE HELPEN RICHTLIJNEN OP TE STELLEN VOOR DE BEHANDELING VAN GEVALLEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN DOOR CLERICI
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 3 mei 2011
Copyrights: © 2011 - Libreria Editrice Vaticana / Secretariaat RK Kerk
Vert.: SRKK, Utrecht; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test