• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PRESENTATIE VAN DE "RONDZENDBRIEF OM DE BISSCHOPPENCONFERENTIES TE HELPEN RICHTLIJNEN OP TE STELLEN VOOR DE BEHANDELING VAN GEVALLEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN DOOR CLERICI"

Prot. N. 191/2010 - 35421

Eminentie, excellentie,

Zoals u weet, heeft paus Benedictus XVI op 21 mei 2010 een Congregatie voor de Geloofsleer
Normae de gravioribus delictis
(21 mei 2010)
gepromulgeerd, dat normen bevat betreffende de delicta graviora, waartoe ook seksueel misbruik van minderjarigen door clerici behoort.

Om een correcte toepassing van deze Congregatie voor de Geloofsleer
Normae de gravioribus delictis
(21 mei 2010)
en andere bepalingen in verband met misbruik van minderjarigen te vergemakkelijken is het opportuun dat iedere bisschoppenconferentie richtlijnen opstelt die ertoe dienen de bisschoppen die lid van de conferentie zijn, te helpen om bij de behandeling van genoemde gevallen van misbruik een heldere en gecoördineerde procedure te volgen. Deze richtlijnen zouden rekening dienen te houden met de concrete juridische omstandigheden binnen de bisschoppenconferentie.

Om de bisschoppenconferentie bij het opstellen van dergelijke richtlijnen te ondersteunen, resp. als hulp bij het bewerken van reeds bestaande richtlijnen heeft de Congregatie voor de Geloofsleer bijgevoegde Congregatie voor de Geloofsleer
Rondzendbrief om de bisschoppenconferenties te helpen richtlijnen op te stellen voor de behandeling van gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door clerici
(3 mei 2011)
opgesteld, die algemene principes bevat die worden aanbevolen om te gebruiken voor het overleg binnen de conferentie. De rondzendbrief staat onder embargo tot de publicatie ervan door het Persdienst van de Heilige Stoel op 16 mei 2011 om 12 uur lokale Romeinse tijd.

Het lijkt nuttig ook de hogere oversten van de in het gebied van de conferentie vertegenwoordigde klerikale orden te betrekken bij het opstellen van dergelijke richtlijnen.

Ten slotte wordt iedere bisschoppenconferentie verzocht deze Congregatie voor einde mei 2012 een kopie van de opgestelde richtlijnen te doen toekomen. De Congregatie staat uw bisschoppenconferentie steeds ter beschikking, mochten er verduidelijkingen noodzakelijk zijn of mocht u ondersteuning nodig hebben bij het opstellen van de richtlijnen. In het geval dat de conferentie ertoe besluit bindende particuliere normen uit te vaardigen, is het noodzakelijk de bevoegde dicasteries van de Romeinse Curie om de recognitio te verzoeken.

Met vriendelijke groet en de beste wensen in Xsto,

William Kard. Levada
Prefect

Document

Naam: PRESENTATIE VAN DE "RONDZENDBRIEF OM DE BISSCHOPPENCONFERENTIES TE HELPEN RICHTLIJNEN OP TE STELLEN VOOR DE BEHANDELING VAN GEVALLEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN DOOR CLERICI"
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 3 mei 2011
Copyrights: © 2011 - Libreria Editrice Vaticana / Secretariaat RK Kerk
Vert.: SRKK, Utrecht; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test