• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Johannes Paulus II was zich bewust van het feit dat we een zeer zware periode in de geschiedenis beleven, dat de Opvolger van petrus de taak heeft in het geloof te bevestigen, maar hij was zich evenzeer bewust van het feit dat het belangrijkste aspect was om op God te vertrouwen. Het testament dat hij in 1979 schreef, en dat hij elk jaar aanpaste, tijdens de geloofsoefeningen, gaf ons een krachtige getuigenis hiervan. Van 24 februari tot 1 maart schreef hij:

John Paul II was conscious of the fact that we are experiencing a very trying moment in history, that the Successor of Peter has the duty to confirm in the faith, but he was equally conscious of the fact that the most important aspect was to depend on God. The will he wrote in 1979, and which he modified every year, during the spiritual exercises, gives us a powerful testimony of this. From the 24th February to the 1st March, he wrote:

“24.II – 1.III.1980. Gedurende deze geloofsoefeningen, overwoog ik de waarheid van het Priesterschap van Christus in het licht van de Overgang die, voor ieder van ons, het uur van onze eigen dood is. Voor ons, afscheid nemend van deze wereld – om herboren te worden in de volgende, de wereld die komt, welsprekend teken (hij voegt het woord bepalend erboven toe), is de Verrijzenis van Christus [...] De tijd waarin we leven zijn onnoembaar moeilijk en zorgelijk geworden. Het leven van de Kerk is ook moeilijk en gespannen geworden, een karakteristieke test van deze tijden – voor de gelovigen en de pastores. In sommige landen (zoals het land waarover ik las tijdens de geloofsoefeningen) vind de Kerk zichzelf vervolgt zoals in de eerste eeuwen, misschien nog meer, gezien de hoeveelheid wreedheid en haat. Sanguis martyrum – semen christianorum. Verder zijn zoveel onschuldige mensen verdwenen, zelfs in dit land waarin we leven…”

“Wederom wil ik mijzelf volledig toevertrouwen aan de genade van de Heer. Hij zal bepalen wanneer en hij ik mijn aardse leven en mijn pastorale taak beëindig. In het leven zoals in de dood, Totus Tuus, door de Onbevlekte. Door deze dood al te accepteren hoop ik dat Christus mij de genade geeft voor deze laatste overgang, (mijn) Pasch. Ik hoop evenzeer dat hij het nuttig maakt voor dit veel belangrijker doel dat ik probeer te dienen: de verlossing van mensen, de bescherming van de menselijke family, in alle naties en onder alle volkeren (waaronder ik speciaal denk aan mijn eigen aardse land), nuttig voor hen die op bijzondere wijze aan mij zijn toevertrouwd, in de Kerk, voor de glorie van dezelfde God.”

Op 5 maart 1982 voegde hij toe: “De aanslag op mijn leven, op 13.V. 1981, heeft op zekere wijze de waarheid bevestigd van de woorden geschreven gedurende de geloofsoefeningen van 1980 (24.II – 1.III). Ik ervaar nog sterker dat ik volledig in de hand van God ben – en ik blijf steeds beschikbaar voor mijn Heer, mijzelf aan Hem toevertrouwend in Zijn Onbevlekte Moeder (Totus Tuus).”

Toen, op 17 maart van het Jubeljaar 2000, nummer 3: “Als in elk jaar, gedurende de geloofsoefeningen, lees ik mijn testament van 6.III.1979. Ik bleef de voorwaarden daarin onderstrepen. Wat is toegevoegd, toen in tijdens volgende geloofsoefeningen, vormt een reflectie van de moeilijke en gespannen situatie die de jaren ’80 kenmerkte. Sinds de herfst van 1989 is de situatie verandert. Het laatste decennium van de afgelopen eeuw was vrij van de voorgaande spanningen; dit betekent niet dat er geen nieuwe problemen of moeilijkheden waren. Moge in het bijzonder de Goddelijek Voorzienigheid hiervoor gedankt worden, dat de zogenaamde ‘koude oorlog’ zonder gewelddadig nuclear conflict is besloten, een dreiging die de wereld heeft gedragen sinds de voorgaande periode” (woorden onderstreept door de Paus zelf).

Document

Naam: DECREET VOOR DE ZALIGVERKLARING VAN JOHANNES PAULUS II
Soort: Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen
Datum: 14 januari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: incaelo.wordpress.com
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test