• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met betrekking tot de kwestie wat de noodzakelijke vereisten zijn dat een priester idoneus (‘geschikt’) wordt geacht om te celebreren volgens de forma extraordinaria, wordt het volgende bepaald:

 1. Iedere priester die naar de regels van het Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  niet het recht is ontzegd de Heilige Mis te vieren Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 900. par. 2, kan als geschikt worden beschouwd voor de viering van de Heilige Mis volgens de forma extraordinaria;
 2. Wat het gebruik van de Latijnse taal betreft, is een basiskennis zijnerzijds noodzakelijk die hem in staat stelt de woorden uit te spreken op een correcte wijze en de betekenis ervan te begrijpen;
 3. Wat de kennis over het verloop van de Ritus betreft, wordt verondersteld dat priesters die zich spontaan aanbieden om te celebreren volgens de forma extraordinaria, en dit eerder hebben gedaan, geschikt zijn.

De ordinarissen wordt gevraagd de geestelijkheid de mogelijkheid te bieden om een goede voorbereiding te krijgen op de vieringen volgens de forma extraordinaria. Dit geldt ook voor de seminaries, waar men zal moeten voorzien in de passende vorming van de toekomstige priesters door de studie van het Latijn Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 249 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 13 en, als de omstandigheden dit aanbevelen, de mogelijkheid zal moeten bieden om de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus te leren.

In de bisdommen waar geen geschikte priesters zijn, kunnen de diocesane bisschoppen om de samenwerking vragen van de priesters van de Instituten die door de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' zijn opgericht, hetzij voor het celebreren, hetzij voor een eventueel leren daarvan.

De bevoegdheid de Mis te vieren sine populo resp. met de deelname van slechts de bedienaar, volgens de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus, wordt door het Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
aan iedere, hetzij seculiere, hetzij reguliere, priester gegeven Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970, Summorum Pontificum (7 juli 2007), 2. Daarom hebben de priesters bij deze vieringen naar de normen van het Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
geen enkele toestemming nodig van de ordinaris of overste.

Document

Naam: UNIVERSAE ECCLESIAE
Over de uitvoering van het Motu Proprio "Summorum Pontificum"
Soort: Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 30 april 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana - SRKK
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test