• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het is de taak van de diocesane bisschop de nodige maatregelen te nemen om het respect voor de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus te garanderen naar de norm van het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
.

Een coetus fidelium Noot red.: ‘groep gelovigen’ zal zich stabiliter existens Noot red.: ‘op stabiele wijze bestaand’ in de zin van Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
van het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
kunnen noemen, wanneer deze bestaat uit enkele personen van een bepaalde parochie, die zich, ook na de publicatie van het Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, hebben verenigd op grond van hun verering voor de liturgie volgens de Usus Antiquior en verzoeken dat deze in de parochiekerk of een oratorium of kapel wordt gevierd; deze coetus kan ook worden gevormd door personen die uit verschillende parochies of bisdommen afkomstig zijn en die met dit doel in een bepaalde parochiekerk of een oratorium of een kapel bijeenkomen.

In het geval van een priester die incidenteel in een parochiekerk of oratorium of kapel met enkele personen komt en wenst te celebreren volgens de forma extraordinaria, zoals voorzien door artikelen Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
en Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
van het Motu proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
, dient de pastoor of de rector van de kerk of de priester die voor een kerk verantwoordelijk is, een dergelijke viering toe te staan, zij het met inachtneming van de indeling van de tijden van de liturgievieringen van de kerk zelf.

§ 1. Om in individuele gevallen te beslissen zal de pastoor of de rector van de kerk of de priester die voor een kerk verantwoordelijk is, handelen naar eigen wijsheid en zich daarbij laten leiden door pastorale ijver en door een geest van edelmoedige gastvrijheid.

§ 2. In het geval van minder grote groepen zal men zich tot de ordinaris van de plaats wenden om een kerk te vinden waarin deze gelovigen kunnen bijeenkomen om daar deze vieringen bij te wonen, om zo een gemakkelijker deelname en een waardiger viering van de Heilige Mis te garanderen.

Ook in de heiligdommen en pelgrimsoorden dient men groepen pelgrims die daarom vragen Vgl. Paus Benedictus XVI, Motu Proprio, Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970, Summorum Pontificum (7 juli 2007), 5. 3 de mogelijkheid te bieden om volgens de forma extraordinaria de Mis te vieren, als er een geschikte priester is.

De gelovigen die vragen om de viering volgens de forma extraordinaria mogen op geen enkele wijze groepen ondersteunen – of hiertoe behoren – die de geldigheid of legitimiteit van de Heilige Mis of van de Sacramenten die volgens de forma ordinaria worden gevierd, bestrijden of de Paus van Rome als hoogste herder van de universele Kerk afwijzen.

Met betrekking tot de kwestie wat de noodzakelijke vereisten zijn dat een priester idoneus (‘geschikt’) wordt geacht om te celebreren volgens de forma extraordinaria, wordt het volgende bepaald:

 1. Iedere priester die naar de regels van het Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  niet het recht is ontzegd de Heilige Mis te vieren Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 900. par. 2, kan als geschikt worden beschouwd voor de viering van de Heilige Mis volgens de forma extraordinaria;
 2. Wat het gebruik van de Latijnse taal betreft, is een basiskennis zijnerzijds noodzakelijk die hem in staat stelt de woorden uit te spreken op een correcte wijze en de betekenis ervan te begrijpen;
 3. Wat de kennis over het verloop van de Ritus betreft, wordt verondersteld dat priesters die zich spontaan aanbieden om te celebreren volgens de forma extraordinaria, en dit eerder hebben gedaan, geschikt zijn.

De ordinarissen wordt gevraagd de geestelijkheid de mogelijkheid te bieden om een goede voorbereiding te krijgen op de vieringen volgens de forma extraordinaria. Dit geldt ook voor de seminaries, waar men zal moeten voorzien in de passende vorming van de toekomstige priesters door de studie van het Latijn Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 249 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 36 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 13 en, als de omstandigheden dit aanbevelen, de mogelijkheid zal moeten bieden om de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus te leren.

Document

Naam: UNIVERSAE ECCLESIAE
Over de uitvoering van het Motu Proprio "Summorum Pontificum"
Soort: Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 30 april 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana - SRKK
Vert. vanuit het Italiaans: drs. H.M.G. Kretzers
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test