• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

JOHANNES PAULUS II EEN VOORBEELD EN VOORSPREKER VOOR DE KERK IN NEDERLAND
Persbericht bij gelegenheid van de Zaligverklaring op 1 mei 2011

De Nederlandse bisschoppen spreken bij gelegenheid van de zaligverklaring op 1 mei aanstaande van paus Johannes Paulus II hun grote dankbaarheid en vreugde uit. Zij hopen dat met de zaligverklaring deze bijzondere persoon voor nog meer mensen, binnen en buiten de Kerk, een bron van inspiratie en bemoediging mag zijn. Maar bovenal bidden zij voor de krachtige voorspraak van de binnenkort zalige paus voor de Kerk in Nederland.

Kort na zijn overlijden zeiden de Nederlandse bisschoppen in paus Johannes Paulus II een schijnbare spanning te herkennen: “Zo had hij veel van de evangelist Sint Jan, was hij een mysticus, een man van een diepe gebedscultuur en van contemplatie. Tegelijkertijd had hij kenmerken van de apostel Paulus, van diens onvermoeibare missionaire ijver en inzet, die de ondertoon vormden van de talloze pastorale en apostolische reizen naar alle delen van de wereld. Hij was een man van de traditie, maar tegelijkertijd van vele gedurfde initiatieven waarmee hij Kerk en wereld tot op hoge leeftijd bleef verbazen. Het schijnbaar tegenstrijdige in hem werd bijeen gehouden door een ijzersterk karakter en een daaruit voortkomende sterke principiële overtuiging en een even sterke wil tot consequente dienstbaarheid aan Christus en zijn Kerk, aan het evangelie en aan de humanisering van de wereld. Zijn mariale wapenspreuk ‘Totus Tuus’, ‘Geheel de Uwe’, vat dit samen.”

Het voorbeeld dat paus Johannes Paulus II de wereld heeft voorgehouden, is een voorbeeld dat ook in de katholieke gemeenschap van Nederland navolging verdient. Juist in deze zware tijd mogen wij het gebed niet veronachtzamen, maar dienen we tegelijkertijd ook de Blijde Boodschap van Christus’ verrijzenis onvermoeibaar uit te dragen.

Paus Johannes Paulus II had een bijzondere band met de jongeren. Als een waarachtig idealist bleek hij in staat velen uit de jongere generatie aan te trekken en te bezielen. De door hem in het leven geroepen Wereldjongerendagen en de steeds weer verbazingwekkende hoge opkomsten, getuigen daarvan. Dit jaar vinden de Wereldjongerendagen plaats in Madrid en vele honderden Nederlandse jongeren bereiden zich voor om naar dit evenement af te reizen. De bisschoppen hopen vurig dat deze editie, waar zonder twijfel aandacht gegeven wordt aan de nieuwe zalige, de jongeren bijzonder mag inspireren. Zij dragen immers de toekomst van onze Kerk in zich.

Toch was paus Johannes Paulus II niet alleen een man van het grote gebaar. In de laatste jaren van zijn leven verouderde hij sterk. Hij durfde zich openlijk te tonen in alle broosheid en zwakheid van de ouderdom. De menselijke waardigheid is niet afhankelijk van jeugd en succes maar wordt ook gevonden in de broosheid en zwakheid van de mens. Ook daarin is de aanstaande nieuwe zalige voor ons een voorbeeld en kan hij een bron van inspiratie zijn voor zieken en voor bejaarden en voor hen aan wiens zorgen zij zijn toevertrouwd.

Paus Johannes Paulus II – bid voor ons

Document

Naam: JOHANNES PAULUS II EEN VOORBEELD EN VOORSPREKER VOOR DE KERK IN NEDERLAND
Persbericht bij gelegenheid van de Zaligverklaring op 1 mei 2011
Soort: Nederland
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 27 april 2011
Copyrights: © 2011, RKKerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test