• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze ontmoeting heeft plaats in het jaar dat gewijd is aan het Jubileum van de barmhartigheid; het heeft universele waarde waarin zowel gelovigen als ongelovigen betrokken zijn, want Gods barmhartige liefde heeft geen grenzen: niet van cultuur, noch van ras, taal, godsdienst; Hij neemt iedereen op die lijdt naar lichaam en geest. Bovendien omvat Gods liefde heel de schepping; en wij, wij hebben als gelovigen de verantwoordelijkheid zij die het nodig hebben, te verdedigen, zorg voor hen te dragen en te genezen. Moge het Jubileumjaar een gelegenheid zijn om nieuwe ruimtes te openen voor dialoog, om onze lijdende broeder tegemoet te gaan, en te strijden opdat ons gemeenschappelijk huis een familie zou zijn waar voor iedereen plaats is en niemand uitgesloten noch geëlimineerd wordt. Iedere mens is de grootste gave die God ons kan doen. 

Ik nodig u allen uit om in verbondenheid initiatieven te ontplooien en te promoveren opdat wij ons allemaal samen bewust worden van de zorg en bescherming van ons gemeenschappelijk huis, door een steeds humanere wereld te bouwen, waar niemand te veel is en wij allemaal nodig zijn. En ik vraag God ons allen te zegenen. 

Document

Naam: WEDERZIJDS RESPECT, FUNDAMENT VAN DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG
Tot het Congres over: Eerste ontmoeting: Amerika in dialoog – Ons gemeenschappelijk huis
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 september 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test