• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dames en Heren,

Het is mijn vreugde u welkom te heten, u allen die aan deze eerste ontmoeting deelneemt: “Amerika in dialoog – Ons gemeenschappelijk huis”, dat hier in Rome doorgaat. Ik dank de Organisatie van de Amerikaanse Staten en het Instituut voor interreligieuze Dialoog van Buenos Aires voor de inspanning om dit gebeuren te realiseren, evenals de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog om zijn medewerking. Ik weet dat u samenwerkt aan een project om een Instituut voor de Dialoog op te richten waarin heel het Amerikaanse continent zal betrokken worden. Samenwerken is een lovenswaardig initiatief en ik roep u op niet alleen voor het welzijn van Amerika te werken maar van de hele wereld. 

Deze eerste ontmoeting is gericht op de studie van de encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
. Ik heb daarin de aandacht willen trekken op het belang om ons gemeenschappelijk huis lief te hebben, te respecteren en te beschermen. Wij kunnen niet anders dan verrukt zijn over de schoonheid en harmonie in heel de schepping; zij is Gods gave aan ons om Hem in Zijn werk te vinden en te beschouwen. Het is belangrijk een “integrale ecologie” op het oog te hebben die met respect voor de schepselen de rijkdom valoriseert die zij bevatten en die de mens bovenaan de schepping plaatst. 

Document

Naam: WEDERZIJDS RESPECT, FUNDAMENT VAN DE INTERRELIGIEUZE DIALOOG
Tot het Congres over: Eerste ontmoeting: Amerika in dialoog – Ons gemeenschappelijk huis
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 8 september 2016
Copyrights: © 2016, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test