• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Verder moet al het mogelijke worden gedaan om alle aanwezigen, kinderen en volwassenen, zich bij de viering betrokken te laten voelen. Het actief zijn van de gelovigen in alle vormen van deelname die de liturgie biedt en aanbeveelt, dient bevorderd te worden. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 14.26 Vgl. Congregatie voor de Clerus, Het mysterie van de Kerk - Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters, Ecclesiae de mysterio (15 aug 1997), 4.6.12 Het komt natuurlijk alleen aan hen die ten dienste van hun broeders het ambtelijk priesterschap uitoefenen, toe het eucharistisch offer te voltrekken en uit naam van het hele volk aan God aan te bieden. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10 Daarin ligt de grond voor het, meer dan puur functionele, onderscheid tussen de functies die eigen zijn aan respectievelijk de celebrant enerzijds en de diakens en niet gewijde gelovigen anderzijds. Vgl. Congregatie voor de Clerus, Het mysterie van de Kerk - Interdicasteriële Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters, Ecclesiae de mysterio (15 aug 1997), 6.8 Niettemin moeten de gelovigen zich ervan bewust zijn, dat zij krachtens het bij het doopsel ontvangen algemeen priesterschap "actief meedoen in de aanbieding van de eucharistische offergave". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 10. : "in oblationem Eucharistiae concurrunt". De gelovigen "dragen het goddelijk Offerlam en zichzelf met Hem op aan God. Al moet er onderscheid blijven wat ieders rol betreft: zowel door de offerdaad als door de Heilige Communie spelen zij aldus een actieve rol in de liturgische handeling", 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 11 zij putten er licht en kracht uit om het priesterschap van hun Doopsel te beleven door het gebed en het getuigenis van de heiligheid van hun leven.

Document

Naam: DIES DOMINI
Over de heiliging van de zondag
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 31 mei 1998
Copyrights: © 1998, RKKerk.nl, Utrecht
Vert.: P. de Roo
Bewerkt: 29 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test