• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Of heeft hij misschien daarom geloofd, dat onze Heer Jezus Christus niet tot onze natuur behoorde, omdat de Engel, die naar de zalige Maria was gezonden, zeide: "De Heilige Geest zal over U neerdalen en de kracht van de Allerhoogste zal U overschaduwen; en daarom zal het heilige, dat uit U wordt geboren, Zoon van God worden genoemd" (Lc. 1, 35), zodat, daar de ontvangenis van de Maagd een goddelijk werk was, het vlees van Hem, die ontvangen werd, niet tot de natuur van haar, die Hem ontving, behoord zou hebben?

Maar niet zó moet men die buitengewoon wonderbare en wonderbaar buitengewone Geboorte opvatten, dat door deze nieuwe wijze van voortbrenging datgene, dat aan het menselijk geslacht eigen is, zou zijn opgeheven. Wel schonk de Heilige Geest aan de Maagd de vruchtbaarheid, doch het werkelijke lichaam is uit het lichaam (van de Moeder) genomen, en "doordat de Wijsheid Zich een huis heeft gebouwd", (Spr. 9, 1) is het Woord vlees geworden en heeft het onder ons gewoond" (Joh. 1, 14), dat wil zeggen, in dat vlees, dat het uit de mens heeft aangenomen en dat de geest van een met verstand begaafd leven bezielde.

Document

Naam: LECTIS DILECTIONIS TUAE - TOMUS I LEONIS
Over de Menswording van het Woord van God - Aan Bisschop Flavianus
Soort: H. Paus Leo I de Grote
Auteur: H. Paus Leo I de Grote
Datum: 13 juni 449
Copyrights: © 1941, Over de Menschwording van Christus, bewerkt door Dom Ard. Huyg O.S.B., uitg. NV de RK Boekcentrale Amsterdam
Bewerkt: 15 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test