• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wanneer hij dan niet wist, wat hij over de Menswording van het Woord Gods moest denken, en als hij, om zich het licht van het inzicht te verdienen, de heilige Schrift niet in haar gehele breedte wilde doorwerken, had hij minstens met aandachtig oor die algemene en overal gelijkluidende belijdenis moeten opvangen, waardoor de gehele gemeenschap der gelovigen belijdt, dat zij gelooft "in God de almachtige Vader en in Christus Jezus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die geboren is uit de Heilige Geest en de Maagd Maria." Red.: Woorden, ontleend aan de twaalf artikelen van het geloof of de Geloofsbelijdenis der Apostelen. Door deze drie uitspraken worden de onrustbarende pogingen van bijna alle ketters ontzenuwd.

(...)

Wanneer men immers aan God gelooft als de almachtige Vader, wordt daardoor bewezen, dat de Zoon mede-eeuwig met Hem is Red. Men proeft in deze en de volgende uitdrukking de formulering van het Credo uit de Mis, dat een samensmelting is van de geloofsbelijdenis van het Concilie van Nicea (325) en van dat van Constantinopel (381). ; dat Hij Zich in geen enkel opzicht van de Vader onderscheidt; dat Hij God is van God, almachtig van de Almachtige; dat Hij uit de Eeuwige als de mede-Eeuwige is geboren. Niet is Hij later volgens de tijd, niet minder in macht, niet ongelijk in heerlijkheid, niet gescheiden van wezen.

Document

Naam: LECTIS DILECTIONIS TUAE - TOMUS I LEONIS
Over de Menswording van het Woord van God - Aan Bisschop Flavianus
Soort: H. Paus Leo I de Grote
Auteur: H. Paus Leo I de Grote
Datum: 13 juni 449
Copyrights: © 1941, Over de Menschwording van Christus, bewerkt door Dom Ard. Huyg O.S.B., uitg. NV de RK Boekcentrale Amsterdam
Bewerkt: 15 januari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test