• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER HET PERSONELE ORDINARIAAT VAN O.L.V. WALSINGHAM IN ENGELAND EN WALES

Overeenkomstig de beschikkingen van de apostolische Constitutie “Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
” van Paus Benedictus XVI (4 november 2009) en na de Conferentie van de Katholieke Bisschoppen van Engeland en Wales zorgvuldig geconsulteerd te hebben, heeft de Congregatie voor de Geloofsleer vandaag een Personele Ordinariaat opgericht voor Engeland en Wales voor groepen van anglicanen (leden van de clerus en leken) die de wens geuit hebben in volledige en zichtbare gemeenschap te treden met de Katholieke Kerk. Het Oprichtingsdecreet bepaalt dat het Ordinariaat de naam zal dragen “Personele Ordinariaat van Onze-Lieve-Vrouw van Walsingham” en als patroon de zalige John Henry Newman.

Een Personele Ordinariaat is een Kerkrechtelijke structuur die een hereniging voorziet in corporatieve vorm, om voormalige anglicanen toe te laten in volledige gemeenschap toe te treden met de Katholieke Kerk en daarbij elementen te bewaren van hun eigen anglicaanse erfgoed. Met deze structuur beoogt de apostolische Constitutie “Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
” een evenwicht te vinden tussen enerzijds de zorg om de edele liturgische, spirituele en pastorale tradities van de anglicanen te bewaren en anderzijds de zorg dat deze groepen en hun geestelijken volledig in de katholieke Kerk zouden geïntegreerd zijn.

Om doctrinaire redenen laat de Kerk in geen enkele omstandigheid de bisschopswijding van gehuwde mannen toe. Doch de apostolische Constitutie voorziet, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, wel de priesterwijding van voormalige leden van de gehuwde anglicaanse clerus. Vandaag heeft de aartsbisschop van de kathedraal van Westminster in Londen, Mgr. Vincent Nichols, drie voormalige anglicaanse bisschoppen tot katholiek priester gewijd: E.H. Andrew Burnham, E.H. Keith Newton en E.H. John Broadhurst.

Eveneens vandaag, heeft Paus Benedictus XVI E.H. Keith Newton benoemd tot eerste ordinarius van het Personele Ordinariaten. Ter zijde gestaan door E.H. Burnham en E.H. Broadhurst, zal E.H. Newton toezien op de catechetische voorbereiding van de eerste groepen anglicanen in Engeland en Wales die op Pasen met hun herders in de Katholieke Kerk zullen opgenomen worden, evenals op de begeleiding van de bedienaars die met Pinksteren tot Katholiek priester zullen gewijd worden.

De reglementering van deze nieuwe structuur is conform met het engagement voor de oecumenische dialoog die voor de Katholieke Kerk een prioriteit blijft. Het initiatief dat geleid heeft tot de publicatie van de Paus Benedictus XVI - Apostolische Constitutie
Anglicanorum Coetibus
Het voorzien in persoonlijke ordinariaten voor Anglicanen die in de volledige gemeenschap toetreden tot de Katholieke Kerk
(4 november 2009)
en tot de oprichting van dit Personele Ordinariaat komt toe aan verschillende groepen van anglicanen, die verklaarden het gemeenschappelijke Katholieke geloof te belijden zoals het in de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
verwoord wordt en het Petrusambt te aanvaarden als door Christus voor de Kerk gewild. Nu is de tijd voor hen gekomen om deze impliciete eenheid uit te drukken in de zichtbare vorm van de volledige gemeenschap.

Document

Naam: OVER HET PERSONELE ORDINARIAAT VAN O.L.V. WALSINGHAM IN ENGELAND EN WALES
Soort: Persdienst van de Heilige Stoel
Datum: 15 januari 2011
Copyrights: © 2011, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test