• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe moet een christen zich opstellen met betrekking tot het eigendom van een ander?

Een christen moet leren zinvolle wensen te onderscheiden van onverstandige en onterechte, en zich een respectvolle houding aanmeten ten opzichte van het eigendom van anderen. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2534-2537.2552

Uit begeerte ontstaan hebzucht, diefstal, roof en bedrog, geweld en onrecht, afgunst en mateloos verlangen naar de toe-eigening van het eigendom van anderen.

Wat is afgunst en hoe kun je die bij jezelf bestrijden?

Afgunst is jaloezie en ergernis bij het zien van het welbevinden van anderen en de wens tot oneerlijke toe-eigening van datgene wat anderen hebben. Wie een ander iets slechts toewenst, begaat een zware zonde. Afgunst wordt minder sterk wanneer men probeert zich meer en meer te verheugen over de prestaties en de vermogens van anderen, wanneer men ook op Gods welwillende voorzienigheid durft te vertrouwen en het hart richt naar de ware rijkdom. Die bestaat eruit dat wij door de Heilige Geest ook nu al deelhebben aan God. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2538-2540.2553-2554

Waarom verlangt Jezus van ons ‘armoede van het hart’?

‘Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden’ (2 Kor. 8, 9). Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2544-2547.2555-2557

Ook jongeren voelen innerlijke leegte. Maar zo armoedig zijn, is niet alleen slecht. Ik moet alleen Hem met mijn hele hart zoeken die mijn leegte zal vullen en die uit mijn armoede rijkdom kan maken. Daarom zegt Jezus: ‘Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Mt. 5, 3).

Waarnaar moet de mens het meest verlangen?

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test