• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven (Mt. 19, 16)?

Jezus zegt: ‘Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan de geboden!’ (Mt. 19, 17). En Hij voegt eraan toe: ‘Kom dan terug en volg mij’ (Mt. 19, 21)! Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2052-2054.2075-2076

Christen zijn is meer dan een correct leven leiden en je aan de geboden houden. Christen zijn is een levende relatie met Jezus. Een christen verbindt zich diep en persoonlijk met zijn Heer en gaat de weg op die naar het ware leven leidt.

Hoe luiden de Tien Geboden?

 1. Ik ben de Heer, uw God. Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
 2. Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
 3. Wees gedachtig, dat gij de sabbat heiligt.
 4. Eer uw vader en uw moeder.
 5. Gij zult niet doden.
 6. Gij zult geen onkuisheid doen.
 7. Gij zult niet stelen.
 8. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
 9. Gij zult geen onkuisheid begeren.
 10. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.

Zijn de Tien Geboden een toevallige samenstelling?

Nee. De Tien Geboden zijn een eenheid. Een gebod verwijst naar het andere. Je kunt er niet willekeurig afzonderlijke geboden uithalen. Wie één gebod overtreedt, overtreedt de hele wet. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2069.2079

Het bijzondere van de Tien Geboden bestaat erin dat het hele leven van de mens erin besloten ligt. Wij mensen zijn namelijk tegelijk betrokken op God (geboden 1-3) en op onze medemensen (geboden 4-10); wij zijn religieuze en sociale wezens.

Zijn de Tien Geboden niet achterhaald?

Nee, de Tien Geboden zijn absoluut niet bepaald door tijdsomstandigheden. Ze zijn een uiting van altijd en overal geldende, onveranderlijke grondplichten van de mens tegenover God en de naaste. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2070-2072

De Tien Geboden zijn geboden van het verstand, zoals ze ook deel uitmaken van de bindende openbaring van God. Ze zijn zo fundamenteel verplichtend, dat niemand vrijgesteld is van het houden van die geboden.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test