• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe helpt de Kerk ons een goed en verantwoordelijk leven te leiden?

In de Kerk worden we gedoopt. In de Kerk ontvangen we het geloof dat de Kerk de eeuwen door onvervalst heeft bewaard. In de Kerk horen we het levende woord van God en wordt ons verteld hoe we moeten leven zoals God het wil. Door de Sacramenten, die Jezus zijn leerlingen heeft toevertrouwd, bouwt de Kerk ons op, sterkt en troost zij ons. In de Kerk brandt het vuur van de heiligen dat het vuur in ons kan ontsteken. In de kerk wordt de heilige Eucharistie gevierd, waarin de overgave en kracht van Christus zo voor ons wordt vernieuwd, dat wij, met Hem verbonden, zijn lichaam worden en uit zijn kracht leven. Ondanks al haar menselijke zwakheden: wie Christen wil zijn, kan niet om de Kerk heen. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2030-2031.2047

Waarom uit de Kerk zich eigenlijk ook over ethische kwesties en vragen die het persoonlijke leven betreffen?

Geloven is een weg. Hoe je op deze weg blijft, hoe je dus juist handelt en goed leeft, leer je niet alleen uit de opdrachten van het evangelie. Het leergezag van de Kerk moet de mensen ook herinneren aan de voorschriften van de natuurlijke morele wet. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2032-2040.2049-2051

Er bestaat geen dubbele waarheid. Wat menselijk juist is, kan christelijk niet verkeerd zijn. En wat christelijk juist is, kan menselijk niet verkeerd zijn. Daarom moet de Kerk zich uitputtend uiten over morele vragen.

Hoe luiden de ‘vijf geboden van de Kerk’?
  1. De liturgie bijwonen op zondag en de verplichte feestdagen; geen werk of activiteiten uitvoeren die in tegenspraak zijn met het karakter van de zondag.
  2. Minstens eenmaal per jaar het Boetesacrament ontvangen.
  3. Ten minste met Pasen de Eucharistie ontvangen.
  4. De vasten- en onthoudingsdagen respecteren (Aswoensdag en Goede Vrijdag).
  5. De Kerk in haar materiële noden bijstaan.

Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2042-2043

Waarom zijn de geboden van de kerk er en hoe bindend zijn ze?

De ‘vijf geboden van de Kerk’ willen met het noodzakelijke minimum aan voorwaarden eraan herinneren dat christen zijn niet bestaat zonder morele inspanning, zonder concrete deelname aan het sacramentele leven van de Kerk en zonder solidaire verbondenheid. Ze zijn voor iedere katholieke christen bindend. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2041.2048

Waarom is een dubbele moraal zo een zwaarwegend verwijt tegen Christenen?

De overeenstemming van leven en getuigenis is de eerste voorwaarde van de verkondiging van het Evangelie. Dubbele moraal is daarom verraad aan de opdracht van de christen om ‘zout van de aarde’ en ‘licht van de wereld’ te zijn. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2044-2046

Paulus was het die de gemeente in Korinthe eraan herinnerde: ‘U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen’ (2 Kor. 3, 3). De christenen zelf, niet wat zij zeggen, zijn de ‘aanbevelingsbrief’ (2 Kor. 3, 2) van Christus aan de wereld. Des te vernietigender is het als juist priesters en religieuzen zich aan kinderen vergrijpen. Ze begaan niet alleen onzegbare misdaden tegen de slachtoffers. Ze ontnemen veel mensen de hoop op God en doven bij velen het licht van het geloof.

Document

Naam: YOUCAT
Jongerencatechismus van de Katholieke Kerk - met een woord vooraf door Paus Benedictus XVI
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 29 november 2010
Copyrights: © 2011-2013, 3e Druk - Uitgeverij Lannoo nv (voor de Nederlandse vertaling)
Bewerkt: 6 oktober 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test