• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AFSLUITENDE H. MIS - WYD TORONTO 2002

"Jullie zijn het zout der aarde! Jullie zijn het Licht van de wereld!" (Mt 5, 13-14)

Beste jonge lui van de 17de Wereld Jongeren Dag, dierbare broeders en zusters,

Op een berg vlakbij het Meer van Galilea luisterden de leerlingen van Jezus naar zijn zachtmoedige en indringende stem; zo zachtmoedig als het landschap van Galilea zelf, zo indringend als de uitdaging om te kiezen tussen leven en dood, tussen waarheid en leugen. De Heer spreekt woorden van leven dat voor altijd weerklinkt in de harten van Zijn volgelingen. Vandaag spreekt Hij dezelfde woorden tot jullie, de jonge mensen van Toronto en Ontario, van heel Canada, van de Verenigde Staten, van het Carribisch gebied, Spaans sprekend Amerika en Portugees sprekend Amerika, van Europa, Afrika, Azië en Oceanië. Luister naar de stem van Jezus in het diepst van je hart! Zijn woorden vertellen wie je bent als Christen. Ze vertellen je wat je moet doen om in Zijn liefde te blijven.

Maar Jezus geeft je één ding en de "geest van de wereld" geeft je iets anders. In de lezing van vandaag uit de Brief aan de Efesiërs verteld de Heilige Paulus ons dat Jezus ons leidt van de duisternis naar het licht. Vgl. Ef. 5, 8 Misschien denkt de grote Apostel aan het licht dat hem, de vervolger van de Christenen, blind maakte op de weg naar Damascus. Toen hij later het zicht weer verkreeg was alles anders dan voordat het hem gebeurde. Hij was als nieuw geboren en niets zou de nieuw gevonden vreugde van hem weg kunnen nemen. Jullie zijn ook geroepen om te veranderen. "Wordt wakker, o gij slaper en verrijs uit de doden en Christus zal je licht geven" (Ef. 5, 14), zegt de Heilige Paulus. De "geest van de wereld" biedt je vaak valse voorwendsels aan of een parodie van het geluk. Er is wellicht geen diepere duisternis dan de duisternis die in de zielen van jonge mensen binnentreedt wanneer valse profeten in hen het licht uitdoen van geloof, hoop en liefde. De grootste deceptie en het diepste gevoel van ongeluk is de illusie dat het leven te vinden is zonder God, dat vrijheid te bereiken zou zijn door de morele waarheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid weg te nemen.

De Heer roept jullie om te kiezen tussen twee stemmen die strijden om jullie ziel. Deze beslissing is onderdeel en uitdaging van de Wereld Jongeren Dag. Waarom zijn jullie bij elkaar gekomen uit alle delen van de wereld? Om in jullie hart te zeggen: "Heer, tot wie zouden we anders gaan? U hebt woorden van eeuwig leven" (Joh. 6, 68). Jezus - de intieme vriend van iedere jonge mens - heeft woorden van eeuwig leven. De wereld die jullie erven is een wereld die wanhopig in nood is van broederschap en menselijke saamhorigheid. Het is een wereld die geraakt wil worden en genezen door de schoonheid en de rijkdom van Gods liefde. Het heeft de getuigenis nodig van die liefde. Het heeft jullie nodig - om het zout van de aarde en het licht van de wereld te zijn.

Zout wordt gebruikt om te conserveren en houdbaar te maken. Als apostels van het Derde Millennium is het jullie taak om te conserveren en de gewaarwording van de aanwezigheid van Christus, de Redder in stand te houden, vooral in de viering van de Eucharistie, de herinnering aan Zijn reddende dood en glorieuse Verrijzenis. Jullie moeten de woorden die Hij gesproken heeft tijdens Zijn leven in herrinnering houden en ook de schitterende werken van barmhartigheid en goedheid die Hij deed. Jullie moeten de wereld constant herinneren aan de "kracht van het Evangelie dat redding brengt" (Rom. 1, 16)!

Zout geeft smaak en verbeterd de aroma van voedsel. Volgens Jezus woorden, moeten jullie de "smaak" van de menselijke historie veranderen en verbeteren. Met jullie geloof, hoop en liefde, met jullie kennis, moed en doorzettingsvermogen moeten jullie deze wereld, waarin we leven, menselijker maken op een manier zoals in de lezing van Jesaja van vandaag wordt aangegeven: "slaak de banden van onrechtvaardigheid.... deel het brood met de hongerigen ..... verwijder de verwijtende vinger, het spreken over de slechte .... Want jullie licht zal opgaan in de duisternis." (Jes. 58, 6-10).

Zelfs het kleinste sprankje licht maakt de diepste duisternis al minder. Hoeveel meer licht kunnen jullie maken, wanneer jullie samenwerken om één gemeenschap van de Kerk te zijn! Wanneer je van Jezus houdt, houdt je ook van de Kerk! Weest niet ontmoedigd door de zonden en tekortkomingen van enkelen van haar leden. De schade die enkele van de priesters en religieuzen hebben aangedaan aan jonge en kwetsbare jongeren vervult ons allen met een diep gevoel van droefheid en schaamte. Maar denk aan de overgrote meerderheid van toegewijde en edelmoedige priesters en religieusen die slechts alleen dienstbaar willen zijn en het goede willen doen! Er zijn veel priesters, seminaristen en gewijde personen aanwezig vandaag; weest hen nabij en ondersteun hen! En indien je, in het diepst van je hart, dezelfde roeping voelt tot het priesterschap of het religieuze leven, weest dan niet bang om Christus te volgen op de koninklijke weg van het Kruis! Op moeilijke momenten in het leven van de Kerk wordt het streven naar heiligheid alleen maar nog belangrijker. En heiligheid is niet een kwestie van leeftijd; het is een kwestie van leven in de Heilige Geest, zoals Kateri Tekakwitha en zoveel andere jonge mensen hebben gedaan. Jullie zijn jong en de Paus is oud en beetje moe. Maar hij vereenzelvigd zich ten volle met jullie hoop en verwachtingen. Hoewel ik door veel duisternis heen ben gegaan, onder harde totalitaire regimes heb geleefd, heb ik ook voldoende bewijzen gezien om onverstoorbaar overtuigd te zijn dat geen enkele moeilijkheid, geen enkele angst verstikkend genoeg is om de hoop, die eeuwig blijft ontspringen in de harten van jongeren weg te vagen. Laat die hoop nooit sterven! Zet je hele leven erop in! We zijn niet de optelling van onze zwakheden en mislukkingen; we zijn de optelling van de liefde van de Vader voor ons en onze werkelijke mogelijkheden om de afspiegeling te worden van Zijn Zoon. 

O Heer Jezus Christus,
Bewaar deze jongeren in Uw liefde.
Laat hen Uw stem horen en geloven wat U zegt
omdat U de Enige bent die woorden van eeuwig leven heeft.
Leer hen hoe zij het geloof kunnen verkondigen,
vervul hun met liefde
en laat hen hun hoop delen met anderen.
Maak ze tot overtuigende getuigen van Uw Evangelie in de wereld,
die zoveel nood heeft van Uw reddende genade.
Maak hen de nieuwe mensen van de Zaligsprekingen,
zodat ze het zout van de aarde en het licht van de wereld worden
aan het begin van het Derde Millennium.
Maria, Moeder van de Kerk, 
bescherm en leid deze jonge mannen en vrouwen
van de Eenentwingste Eeuw.
Houdt ons allen dicht bij Uw moederlijk hart.

Amen

Document

Naam: AFSLUITENDE H. MIS - WYD TORONTO 2002
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 28 juli 2002
Copyrights: © Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test