• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Een wezenlijk kenmerk van de missionaire spiritualiteit is de innige vereniging met Christus. Men kan de missie niet begrijpen en verwerkelijken zonder verwijzing naar Christus als degene die gezonden is om te evangeliseren. Paulus beschrijft de houding van Christus: “Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God; Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 5-8).

Het mysterie van de menswording en de verlossing wordt hier beschreven als volkomen zelfontlediging welke Christus ertoe brengt volledig het menselijke bestaan te leven en tot het uiterste in te stemmen met Gods plan. Het gaat om een ontlediging, die echter van liefde doortrokken is en liefde uitdrukt. De missie legt diezelfde weg af welke eindigt aan de voet van het kruis.

Aan de missionaris wordt gevraagd “zichzelf en alles wat hij tot dan toe als het zijne bezat te verloochenen en alles voor allen te zijn” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 38, in de armoede die hem vrij maakt voor het evangelie, in de onthechting aan mensen en zaken uit zijn eigen omgeving om broeder te worden van hen tot wie hij gezonden wordt teneinde hun Christus de Verlosser te brengen.

Daarvoor is de spiritualiteit van de missionaris bedoeld: “Met de zwakken ben ik zwak geworden (...). Alles ben ik voor allen, om er tot elke prijs enkelen te redden. En ik doe alles voor het evangelie” (1 Kor. 9, 22-23).

Juist omdat hij “gezonden” is ervaart de missionaris de vertroostende aanwezigheid van Christus, die hem ieder ogenblik van zijn leven begeleidt: “Wees niet bevreesd (...) Ik ben met u” (Hand. 18, 9-10), en op hem wacht in het hart van iedere mens en van ieder volk.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 15 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test