• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De primaire taak in het werk van stimulering komt toe aan de Pauselijke Missiewerken, zoals ik meermalen verklaard heb in de boodschappen voor de Wereldmissiedag. De vier werken – het werk voor geloofsverbreiding, het werk voor eigen priesters, het werk der kinderen en de missie-unie – hebben het gemeenschappelijke doel om de missiegeest onder het volk Gods te bevorderen. De missie-unie heeft tot direct en specifiek doel gevoelig te maken voor de missie en priesters en religieuzen te vormen die op hun beurt daarvoor moeten zorgen in de christelijke gemeenschappen. Bovendien beoogt zij de bevordering van de andere werken waarvan zij de ziel is Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Brief, Graves et Increscentes (5 sept 1966). “Het wachtwoord moet zijn: Heel de Kerk voor de bekering van heel de wereld” P. MANNA, Le nostre "Chiese" e la propagazione del Vangelo, Trentola Decenta, 1952/2,p. 35..

Als werken van de paus en van het bisschoppencollege nemen deze werken ook in het kader van de particuliere kerken rechtens de eerste plaats in, “aangezien zij het middel zijn zowel om de katholieken van hun jeugd af met een echt universele en missionaire gezindheid te doordringen, als om een doeltreffende inzameling op gang te brengen van de hulpmiddelen tot het welzijn van alle missies overeenkomstig ieders nood” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 38. Een ander doel van de missiewerken is het opwekken van missieroepingen ad gentes en ad vitam, zowel in de oudere als in de jongere kerken. Ik beveel levendig aan dat zij hun dienst van bezieling steeds meer op dit doel richten.

Voor de uitoefening van hun activiteit staan deze werken op universeel niveau onder de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren en op plaatselijk niveau onder de bisschoppenconferenties en de bisschoppen van de afzonderlijke kerken en zij moeten samenwerken met de bestaande centra voor het stimuleren van de missie. Zij brengen in de katholieke wereld de geest van universaliteit en van dienst aan de missie, zonder welke er geen authentieke samenwerking kan bestaan.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 15 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test