• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Aan dit ernstige probleem denkend richt ik mijn oproep met bijzonder vertrouwen en genegenheid tot de gezinnen en de jongeren. Mogen de gezinnen en vooral de ouders zich bewust zijn van de plicht om een speciale bijdrage te leveren tot de missietaak van de Kerk door de missieroepingen te koesteren onder hun zonen en dochters H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 54.

Een intens gebedsleven, een echt begrip voor de dienst aan de naast en een edelmoedige deelname aan de kerkelijke activiteiten zijn in de gezinnen gunstige voorwaarden voor de roeping van de jongeren. Als de ouders bereid zijn in te stemmen met het vertrek van een van hun kinderen naar de missie, als zij deze genade aan de Heer gevraagd hebben, zal Deze hun daarvoor belonen in de vreugde op de dag dat een zoon of dochter zijn roeping zal horen.

Aan de jongeren zelf vraag ik te luisteren naar het voord van Christus die tot hen zegt, zoals tot Simon Petrus en Andreas bij het meer van Galilea:

”Komt, volgt Mij; Ik zal u vissers van mensen maken” (Mt. 4, 19). Laten zij de moed hebben om te antwoorden zoals Jesaja: “Hier ben ik, Heer, zend mij” (Jes. 6, 8). Zij zullen een boeiend leven voor zich hebben en de ware voldoening kennen van het verkondigen van de Blijde Boodschap aan de broeders en zusters die zij op de weg van het heil zullen voeren.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 15 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test