• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals de verrezen Heer de opdracht van de universele zending heeft gegeven aan het college van de apostelen met Petrus als hoofd, zo rust deze verantwoordelijkheid vooral op het college van de bisschoppen met de opvolger van Petrus als hoofd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 38. Omdat ik mij bewust ben van deze verantwoordelijkheid, voel ik de plicht haar met de bisschoppen te delen in de ontmoetingen met hen met betrekking zowel tot de nieuwe evangelisatie als tot de universele zending.

Ik ben op tocht gegaan op de wegen van de wereld om het evangelie te verkondigen, om de broeders in het geloof te bevestigen, om de Kerk te troosten en om de mens te ontmoeten. Het zijn geloofsreizen en telkens weer gelegenheden voor catechese, voor verkondiging van het evangelie en van de apostolische leer welke nu alle lengte- en breedtegraden van onze planeet bereiken .

Mijn broeders de bisschoppen zijn met mij direct verantwoordelijk voor de evangelisatie van de wereld, als leden van het bisschoppencollege en als herders van de particuliere kerken. Wat dit betreft verklaart het Concilie: “De zorg om overal ter wereld het evangelie te verkondigen, berust bij het corps van herders; aan hen allen te samen heeft Christus (...) een gemeenschappelijke plicht opgelegd” Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23. Het zegt ook dat de bisschoppen “niet alleen voor een of ander bisdom maar voor het heil van de hele wereld gewijd” zijn 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 38. Deze collegiale verantwoordelijkheid heeft praktische gevolgen. Ook de bisschoppensynode moet “onder de zaken van algemeen belang bijzonder rekening houden met de missieactiviteit, de grootste en heiligste taak van de Kerk” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 29

De verantwoordelijkheid strekt zich in verschillende mate uit tot de bisschoppenconferenties en tot hun organisaties op continentaal niveau, die daarom een eigen bijdrage moeten leveren tot de inzet voor de missie 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 38.

Ook de missieplicht van iedere bisschop als herder van een particuliere kerk is veelomvattend. Het is zijn taak om, “als bestuurder en centrum van eenheid in het diocesane apostolaat, de missieactiviteit te bevorderen, te leiden en te coördineren (...). Bovendien dient hij ervoor te zorgen, dat de apostolische werkzaamheid niet wordt beperkt tot de reeds bekeerden alleen, maar dat een evenredig deel zowel van het personeel als van de middelen wordt bestemd voor de evangelisering van de niet-christenen” 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 30.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 15 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test