• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Evenals de zending van Jezus is de zending van de Kerk werk van God of, zoals Lucas dikwijls zegt, werk van de Geest. Door de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus hebben de apostelen een sterke ervaring, die hen verandert: Pinksteren. De komst van de Heilige Geest maakt van hen getuigen en profeten Vgl. Hand. 1, 8 Vgl. Hand. 2, 17-18 en stort in hen een rustige onverschrokkenheid die hen aanspoort om hun ervaring van Jezus en de hoop welke hen bezielt, aan de anderen over te dragen. De Geest geeft hun het vermogen om met “vrijmoedigheid” Deze term komt overeen met het Griekse woord parresia, dat ook enthousiasme, kracht betekent Vgl. Hand. 2, 29 Vgl. Hand. 4, 13.29.31 Vgl. Hand. 9, 27.28 Vgl. Hand. 13,46 Vgl. Hand. 14, 3 Vgl. Hand. 18, 26 Vgl. Hand. 19, 8.26 Vgl. Hand. 28, 31 van Jezus te getuigen.

Als zij die het evangelie verkondigen naar buiten Jeruzalem gaan, neemt de Geest nog meer de functie van “gids” op zich in de keuze zowel van de personen als van de wegen van de zending. Zijn werking openbaart zich speciaal in de impuls die Hij aan de zending geeft, welke zich overeenkomstig de woorden van Christus inderdaad uitbreidt van Jeruzalem tot heel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.

De Handelingen geven zes samenvattingen van “missietoespraken”, die gericht zijn tot de Joden aan het begin van de Kerk Vgl. Hand. 2, 22-39 Vgl. Hand. 3, 12-26 Vgl. Hand. 4, 9-12 Vgl. Hand. 5, 29-32 Vgl. Hand. 10, 34-43 Vgl. Hand. 13, 16-41 . Deze modeltoespraken die door Petrus en Paulus zijn uitgesproken, verkondigen Jezus en roepen op om “zich te bekeren”, d.w.z. om Jezus in geloof te ontvangen en zich in Hem door de Geest te laten omvormen.

Paulus en Barnabas worden door de Geest aangespoord naar de heidenen te gaan Vgl. Hand. 13, 46-48 , wat niet zonder spanningen en problemen gaat. Hoe moeten de bekeerde heidenen hun geloof in Jezus beleven? Zijn zij gehouden aan de traditie van het jodendom en aan de wet van de besnijdenis? Op het eerste Concilie, dat in Jeruzalem de leden van verschillende kerken verenigt rondom de apostelen, wordt een beslissing genomen die, zoals men erkent, van de Geest komt: het is niet nodig dat de heiden om christen te worden zich onderwerpt aan de joodse wet Vgl. Hand. 15, 5-11. 28 . Van dat ogenblik af opent de Kerk haar deuren en wordt zij het huis waarin allen kunnen binnengaan en zich op hun gemak kunnen voelen, met behoud van eigen cultuur en tradities, mits deze niet in tegenspraak met het evangelie zijn.

Document

Naam: REDEMPTORIS MISSIO
Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 december 1990
Copyrights: © 1991 - Stichting R.K. Voorlichting
Bewerkt: 15 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test