• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In zijn apostolische brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Novo millennio ineunte
Een nieuw millennium
(6 januari 2001)
stelde de Heilige Vader, die zich geplaatst zag voor de uitdagingen van onze tijd, dat we niet zullen worden gered door een formule maar door een Persoon, Jezus Christus. Daarom begon het Congres opnieuw bij Christus, eerst door de maatschappij en cultuur te onderzoeken volgens de visie van de Kerk, en ook door haar leer met betrekking tot menselijke mobiliteit in herinnering te roepen. Kardinaal Paul Poupard, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur, sprak over het eerste aspect. Hij benadrukte dat een bepaalde cultuur pas echt menselijk is als ze open staat voor andere culturen en voor het universele. Het tweede aspect werd uiteengezet door de secretaris van de PCMIP, Aartsbisschop Agostino Marchetto, die de leer van de Kerk na het Tweede Vaticaanse Concilie en de vooruitzichten voor de toekomst analyseerde. De visie en richtlijnen van de Kerk voor de oecumenische en interreligieuze dialoog, in het bijzonder met betrekking tot de wereld van menselijke mobiliteit, werden achtereenvolgens uiteengezet door Kardinaal Walter Kasper, voorzitter van de Pauselijke Raad ter Bevordering van Christelijke Eenheid, en door Aartsbisschop Pier Luigi Celata, secretaris van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog.

Document

Naam: OPNIEUW BEGINNEN BIJ CHRISTUS - NAAR EEN NIEUWE PASTORAAL VOOR MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN
Slotdocument van 5e Wereldcongres over de Pastorale Zorg voor Migranten en Vluchtelingen
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Pauselijke Raad voor Pastorale Zorg voor Migranten en Reizigers
Datum: 22 november 2003
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test