• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In haar erkenning van het belang van een vrije uitwisseling van ideeën en informatie, staat de kerk achter de vrijheid van meningsuiting en van drukpers. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 59 Tegelijkertijd benadrukt zij dat “het recht dat individuen, gezinnen en de samenleving zelf hebben op privacy, publieke zedelijkheid en de bescherming van fundamentele waarden” gerespecteerd moet worden. Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Pornografie en geweld in de communicatiemedia: een pastoraal antwoord (7 mei 1989), 21 Zij nodigt de publieke instanties uit redelijke ethische maatstaven ten aanzien van de programma’s aan te leggen en te handhaven, waarmee de menselijke en godsdienstige waarden waarop het gezinsleven is gebouwd, bevorderd zullen worden en waarmee alles wat schadelijk is zal worden veroordeeld. Tevens dienen deze maatstaven de dialoog tussen de televisie-industrie en het publiek te bevorderen door structuren en fora creëren die dit mogelijk maken.

Instanties die met de kerk verbonden zijn, bewijzen van hun kant het gezin een uitstekende dienst door het gezin media-onderwijs en evaluaties van films en programma’s te bieden. Wanneer de middelen ervoor aanwezig zijn, kunnen de kerkelijke communicatiebureaus de gezinnen ook helpen door gezinsgerichte programma’s te maken en te verspreiden, of door reclame te maken voor zulke programma’s. Bisschoppenconferenties en diocesen dienen het ‘gezinsaspect’ van de televisie consequent deel uit te laten maken van hun pastorale planning voor de communicatiemiddelen. Vgl. Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Pastorale instructie, twintig jaar na Communio et Progressio, Aetatis Novae (22 feb 1992), 21-23

Document

Naam: TELEVISIE EN GEZIN: RICHTLIJNEN VOOR HET KIJKEN
28e Wereld Communicatie Dag 1994
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 januari 1994
Copyrights: © 1994, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vertaling: P. de Die (SRKK); alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test