• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nieuwe Testament:

 • Vier Evangelies naar Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes;
 • de door de Evangelist Lucas geschreven Handelingen van de Apostelen;
 • veertien brieven van de Apostel Paulus:
  • aan de Romeinen,
  • twee aan de Korintiërs,
  • aan de Galaten,
  • aan de Efeziërs,
  • aan de Filippenzen,
  • aan de Kolossenzen,
  • twee aan de Tessalonicenzen,
  • twee aan Timóteus,
  • aan Titus,
  • aan Filémon,
  • aan de Hebreeën;
 • twee van de Apostel Petrus
 • drie van de Apostel Johannes,
 • een van de Apostel Jacobus, een van de Apostel Judas en
 • en de Openbaring van de Apostel Johannes.

Document

Naam: SESSIO IV - RECIPIUNTUR LIBRIS SACRIS ET DE TRADITIONIBUS RECIPIENDIS
4e Zitting - Decreet over de Heilige Geschriften en de overleveringen van de apostelen
Soort: Concilie van Trente
Datum: 8 april 1546
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk en Katholiek Archief 17e jrg
Werkvert. vanuit Latijn: redactie / Katholiek Archief
Bewerkt: 25 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test