• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Oude Testament:

 • Vijf van Mozes, namelijk Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium;
 • Jozua, Rechters, Ruth, 4 Koningen <= 2 boeken Samuël, twee boeken Koningen>;
 • twee Paralipomena <=Kronieken>, Esra - eerste en tweede , dat Nehemia genoemd wordt;
 • Tobit, Judit, Ester
 • Job, de Psalmen van David met honderdvijftig Psalmen, Spreuken, Ecclesiastes <=Kohelet of Prediker>, Hooglied, Wijsheid, Ecclestiasticus <=Jezus Sirach>
 • Jesaja, Jeremias met Baruch, Ezechiël en Daniël;
 • de twaalf kleinere profeten, namelijk Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi;
 • twee Makkabeeën, het eerste en tweede

Document

Naam: SESSIO IV - RECIPIUNTUR LIBRIS SACRIS ET DE TRADITIONIBUS RECIPIENDIS
4e Zitting - Decreet over de Heilige Geschriften en de overleveringen van de apostelen
Soort: Concilie van Trente
Datum: 8 april 1546
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk en Katholiek Archief 17e jrg
Werkvert. vanuit Latijn: redactie / Katholiek Archief
Bewerkt: 25 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test