• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Privileges en indulten die de nieuwe liturgische normen weerspreken, dienen als herroepen te worden beschouwd. Als desondanks een ordinaris het noodzakelijk acht het ene of andere van deze privileges en indulten te vernieuwen, dan kan hij hiervoor een verzoek indienen met opgave van de hem moverende redenen.

De privileges en indulten die deze normen evenwel niet weerspreken, blijven van kracht; toch is het vereist dat ook deze worden herzien, opdat met meer zekerheid vast komt te staan dat ze behouden kunnen worden.

Daarom dient het de zorg van iedere ordinaris te zijn om, tegelijk met de kalender en de eigen formulieren voor het Officie en de Mis, aan deze heilige Congregatie een lijst met liturgische privileges samen met een exemplaar van de vorige toestemming te doen toekomen, zodat deze op passende wijze worden herzien en vernieuwd.

Aan de eigen formulieren (proprium) die gedrukt gaan worden dient een lijst met de liturgische privileges te worden toegevoegd, zodat iedere gebruiker van het proprium dit bij de hand heeft.

Paus Paulus VI heeft op 23 juni 1970 deze Instructie als geheel en op onderdelen willen goedkeuren en hij heeft verordend, dat zij nauwkeurig zou worden nagekomen door allen wie hel betreft.

Te Rome, bij de heilige Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, 24 juni 1970

Benno kardinaal Gut
prefect

Annibale Bugnini
secretaris

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test