• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor zover mogelijk, wordt aan de heiligen als eigen dag hun hemelse geboortedag (dies natalis) toegekend. Is de hemelse geboortedag echter onbekend, dan wijst men een dag aan die op een of andere wijze eigen is aan die heilige, bijv. de dag van de vinding (inventio), verheffing (elevatio) of overbrenging (translatio) van het lichaam, of zelfs de dag van de heiligverklaring; anders neemt men een dag die op de particuliere kalender nog vrij is van een andere viering. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 56. c

Als een heilige echter al op de kalender staat ingeschreven en de dag van diens viering zó sterk verbonden is met de verering door de gelovigen, volkstradities of burgerlijke gebruiken, dat hij niet zonder ongemakken verplaatst kan worden, behoude men de traditionele dag.

Vieringen die teruggaan op een indult, moeten worden geplaatst op de dag die uit pastoraal oogpunt het meest passend is.

Telkens als eigen vieringen samenvallen met universele, dient men het volgende in acht te nemen:

 1. Hoogfeesten die op de Algemene kalender staan ingeschreven, dienen ook op de Particuliere kalender dezelfde dag te behouden, tenzij anders bepaald is. vgl. nr. 36
 2. Feesten die op de Algemene kalender staan ingeschreven, dienen ook op de Particuliere kalender dezelfde dag te behouden; valt op die dag een eigen feest, dan wordt het verplaatst naar de volgende vrije dag, tenzij de dag van het eigen feest zó sterk met de plaatselijke gewoonte of de volksverering verbonden is, dat hij niet zonder ernstige ongemakken verplaatst kan worden.
 3. Een gedachtenis op de Eigen kalender moet voorrang krijgen boven een niet-verplichte gedachtenis op de Congregatie voor de Riten
  Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
  Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
  . Soms kan zij zelfs de voorrang krijgen boven een verplichte gedachtenis op de Congregatie voor de Riten
  Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum
  Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender (21 maart 1969)
  , waarbij deze laatste dan ofwel moet worden veranderd in een niet-verplichte gedachtenis en met de particuliere gedachtenis van dezelfde rang op diezelfde dag in de kalender moet worden verbonden, ofwel, indien wenselijk, naar een andere dag moet worden verplaatst.

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test