• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het komt de bisschoppenconferentie toe om voor heel haar gebied vast te stellen hoe de vieringen moeten worden gehouden die beantwoorden aan de kruis- en quatertemperdagen. Daartoe dient zij te bepalen wanneer en gedurende hoeveel dagen de kruisdagen moeten plaatsvinden, alsook wanneer en op hoeveel dagen de vieringen moeten worden gehouden die beantwoorden aan de quatertemperdagen, en welke intentie eraan wordt toegekend.

Evenzo dient zij te bepalen welke Misformulieren men op die dagen dient te gebruiken uit de 'Missen voor verschillende intenties' die in de nieuwe editie van het H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Missale Romanum
ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica (3 april 1969)
zijn opgenomen. Congregatie voor de Riten, Algemene normen voor het liturgisch jaar en de algemene Romeinse kalender, Normae universalis de Anno liturgico et de Calendarium Romanum (21 mrt 1969), 46-47

Zie ook:

Zie de toepassing daarvan door de Nederlandse Bisschoppenconferentie: Nederland
Kruis- en quatertemperdagen
(7 december 2004)

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test