• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kerken kunnen als titel hebben: de Allerheiligste Drie-eenheid; Onze Heer Jezus Christus, met vermelding van een mysterie uit Zijn leven of met een naam waarmee Hij in de heilige liturgie reeds wordt aangeroepen; of de Heilige Geest; of de heilige Maagd Maria, eveneens met een in de heilige liturgie reeds aanvaarde benaming; ofwel de heilige engelen; of ten slotte een heilige die staat ingeschreven in het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Martyrologium Romanum
editio typica altera
(29 juni 2004)
of die officieel is heiligverklaard; zonder indult van de Apostolische Stoel kunnen echter geen zaligen gekozen worden. Pontificale Romanum (ed. 1961), Ordo ad ecclesiam dedicandam et consecrandam, nr. 1.

Voortaan dient er nog slechts één titel per kerk te zijn, om dezelfde reden als bij de voornaamste patroon, tenzij het gaat om heiligen die samen op de kalender ingeschreven staan.

Waar het goed lijkt om de titel van de kerk te veranderen, dient men in acht te nemen wat hierboven bij nr. 33 over de patronen wordt gezegd.

Document

Naam: DE CALENDARIA PARTICULARIA ATQUE OFFICIORUM ET MISSARUM PROPRIIS RECOGNOSCENDIS
Over de herziening van de particuliere en eigen kalenders voor het Officie en de Mis
Soort: Congregatie voor de Goddelijke Eredienst
Auteur: Benno Kardinaal Gut
Datum: 24 juni 1970
Copyrights: © 2016, Beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / Nationale Raad voor Liturgie
Liturgische Documentatie, dl. 13, p. 155-172
Bewerkt: 6 oktober 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test